Groeien in de rol van lerarenopleider als onderzoeker

Lerarenopleiders spelen een cruciale rol in de educatieve keten en fungeren als belangrijke katalysatoren in het proces dat hoogwaardig onderwijs moet onderhouden en optimaliseren. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het leren van leerlingen en aspirant-leraren is levenslang leren voor lerarenopleiders noodzakelijk en vanzelfsprekend. Het belang van de lerarenopleider wordt echter nog vaak onvoldoende benadrukt. Onder meer om die reden wordt het een verborgen beroep genoemd (Snoek, Swennen, & Van der Klink, 2011). Beroepsverenigingen zoals VELOV en VELON willen het beroep onder de aandacht brengen en de kwaliteit van de beroepsuitoefening verbeteren. Lerarenopleiders moeten daarbij ondersteund worden in hun professionele ontwikkeling. Daarom gaf de Vlaamse overheid aan VELOV de opdracht tot onderzoek naar de professionaliseringsnoden van lerarenopleiders en de modaliteiten voor opleidingstrajecten in Vlaanderen. Het rapport toont aan dat er grote noden zijn op het vlak van de rol van lerarenopleider als onderzoeker (Placklé, Cools, & Meeus, 2015) . Het volledige rapport is beschikbaar via de VELOV-website.

Dit project onderzoekt de professionele groei van lerarenopleiders in hun rol als onderzoeker via hun betrokkenheid in een interne community.

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Placklé
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 26.840,00
Projectcode:
6/DWO/2016/ED/OP012
VTE:
0,20 VTE
Medewerkers:

Placklé Ingeborg