Het opstellen van een ‘open education’ OLOD informatievaardigheden volgens de principes van ‘blended learning’

Authentiek onderwijs is één van de kernideeën uit het PXL-onderwijsbeleid. Binnen dit model wordt ‘praktijkgericht’ onderzoeken omschreven, waarbinnen de bachelorproef een belangrijke plaats krijgt. Voor het schrijven van deze proef zijn echter specifieke vaardigheden vereist, met name informatie correct opzoeken en beoordelen, correct refereren, wetenschappelijk schrijven en wetenschappelijk-kritisch reflecteren. Deze informatievaardigheden krijgen volgens Johnston en Webber (2003) steeds meer een belangrijke plaats en een vak omtrent deze vaardigheden wordt onontbeerlijk. Echter, niet alle opleidingen binnen Hogeschool PXL bieden zo een OLOD aan. In sommige opleidingen komen enkele van deze vaardigheden wel aan bod maar er ontbreekt een hogeschoolbreed OLOD dat deze informatievaardigheden op maat aanreikt aan studenten van alle opleidingen.

Binnen de opleiding Sociaal werk wordt in het academiejaar 2017-2018 een nieuw OLOD ‘Praktijkgericht onderzoek 1’ ontwikkeld in trajectschijf 1 (TS1) dat specifiek focust op het aanleren en ontwikkelen van deze informatievaardigheden. Dit OLOD vormt de start van de leerlijn onderzoekend handelen, die verdergaat in TS2 en TS3 en die dan uitmondt in de bachelorproef. De oprichting van dit OLOD biedt een grote kans om de informatievaardigheden die studenten Sociaal werk zullen aangereikt krijgen ook hogeschoolbreed aan te bieden. Ook buiten de context van de eigen hogeschool kan dit OLOD indien gewenst mettertijd aangeboden worden. Daarom wil men kiezen voor het OLOD aan te bieden volgens de principes van blended learning en van ‘open education’ en ‘open educational resources’, om zo alle studenten de kans te geven hun onderzoeksvaardigheden aan te scherpen alvorens te starten aan hun bachelorproef.

Deze onderwijsinnovatiepilot wil ten eerste nagaan hoe een OLOD omtrent informatievaardigheden kan opgesteld worden volgens de principes van ‘blended learning’. In een latere fase willen we dit OLOD hogeschoolbreed aanbieden in ‘open education’ of minimaal met ‘open educational resources’. Een tweede stap is dan ook nagaan hoe we dit blended OLOD hogeschoolbreed kunnen openstellen volgens de principes van ‘open education’, zodanig dat alle opleidingen binnen Hogeschool PXL dit OLOD kunnen inzetten voor studenten naar aanloop van hun bachelorproef.

Project informatie

Projectpromotor:
Claudia Janssen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 000 Sociale wetenschappen
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
18/9/2017 – 15/9/2019
Budget:
€ 27.278
Projectcode:
9/DWO/2017/SD/OP022
VTE:
0,40VTE