Het verhogen van onderzoekscompetenties van de studenten door in te zetten op het waarderend coachen in het samen opleiden van de studenten.

- Een methodiek uitwerken en valideren die enerzijds meer diepgang genereert in de onderzoekscompetenties van de studenten lerarenopleiding en anderzijds de mentoren de nodige houvast biedt om de studenten op dit vlak te ondersteunen en uit te dagen

- Mentoren, lectoren en studenten competenter te maken in het waarderend coachen

- Eenvormigheid en uniformiteit brengen in de manier van begeleiden (waarderend coachen) van studenten

- Studenten competenter maken op vlak van onderzoekende houding, onderzoekend handelen, reflectie

- Andere lerarenopleidingen en lerarenopleiders inspireren

Project informatie

Projectpromotor:
Ruth Joosten
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
18/9/2017 – 15/9/2019
Budget:
€ 29.503
Projectcode:
6/DWO/2017/ED/OP023
VTE:
0,40 VTE
Medewerkers:

Joosten Ruth