ID-360: De ontwikkeling een Instructional Design-model voor 360°-videolessen

Dit project focust op VR in het onderwijs, in de vorm van 360°-videolessen. 360°-videolessen kunnen het onderwijs versterken, met name op het gebied van authentiek onderwijs.  

Ondanks de didactische belofte van VR in het onderwijs, is de technologie zeker nog niet mainstream in het (hoger) onderwijs. Enkele verklaringen:  

 • VR situeert zich voornamelijk in de wereld van gaming. Ook op Youtubezijn veel 360°-video’s te vinden, maar die zitten in de sfeer van hobby/amusement. Goede lespakketten ontbreken.  
 • Technologie ontwikkelt nog volop en is vrij duur in aankoop. Hierdoor aarzelen veel mensen (maar ook scholen) om erin te investeren. 
 • De ontwikkeling van didactische VR-software staat in de kinderschoenen (bv. software die toelaat om achteraf heatmapste genereren).  
 • Er zijn nog heel wat open vragen naar praktische haalbaarheid van VR in het onderwijs (hoe doe je het met een klasgroep?)
 • Onderwijsonderzoek naar VR/360° is nog zeer pril. Er is geen InstructionalDesign-model beschikbaar met concrete handreikingen over het ontwerp van 360°-videolessen. 

Dit project buigt zich over de volgende onderzoeksvragen:  

 • Op welke manier moeten we 360°-lessen didactisch ontwerpenopdat ze effectief tot het beoogde leerproces leiden bij studenten?  
 • Aan welke karakteristieken en vereisten moet de VR softwarevoldoen willen we het ID-model van 360°-lessen in de praktijk toepassen, maar tegelijk gebruiksvriendelijk te zijn? 
 • Wat is deeffectiviteit van het ID-model en de ontwikkelde 360°-lessen in de praktijk?  
 • Aan welke randvoorwaardenmoet het onderwijs, de technologie en de infrastructuur in Hogeschool PXL voldoen opdat 360°-lessen effectief op een bredere schaal in de praktijk kunnen worden ingezet en willen we effectief kunnen spreken van ‘geïntegreerd VR-onderwijs’? 

Het project heeft de volgende doelstellingen:  

 • Het project beoogt om lectoren te ondersteunen in de vormgeving van authentiek onderwijs en studenten nog beter op te leiden tot excellente professionals. Concreet gaat het om het gebruik van 360°-videolessen als effectief onderdeel van de onderwijsleerpraktijk, i.c. de krachtige leeromgeving. 
 • Het project beoogt om een brede implementatie van 360°-videolessen in Hogeschool PXL. Het gaat hier om het in kaart brengen van de randvoorwaarden opdat een brede en duurzame implementatie in het onderwijs mogelijk wordt. 
 • Het project beoogt om een bijdrage te leveren aan nieuwe kennisontwikkeling in het domein van de onderwijskunde, met name het instructionaldesign met behulp van educatieve technologie.  
 • Het project beoogt om de ontwikkelde inzichten en materialen ook uit te dragen naar andere hogescholen, universiteiten en scholen van het leerplichtonderwijs. We willen ook bedrijven bereiken en nagaan in hoeverre we samen met hen 360°-videolespakketten kunnen maken voor hun medewerkers (levenslang leren). De bedoeling is dat we zo andere partijen aanmoedigen om ook 360°-lessen te maken die eventueel gedeeld kunnen worden in een online, open community of in een community of practice. 

De te verwachten resultaten zijn:  

 • Een theoretisch onderbouwd instructionaldesign-model voor 360°-videolessen, in de vorm van een presentatie en uitgeschreven in een onderzoeksrapport. 
 • Een complete toolkitmet handleidingen en templates waarmee 360°-videolessen gemaakt kunnen worden, volgens het ID-model.  
 • Verdere ontwikkeling van de VIVISTA-software opdat deze integraal zal corresponderen aan het ID-model.
 • Ontwikkeling van een online videoportaal opdat de 360°-videolessen in een online bibliotheekgeplaatst kunnen worden.  
 • Ontwikkeling van streamingmogelijkheden in het online videoportaal opdat de 360°-videolessen rechtstreeks gevolgd kunnen worden.
 • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de VIVISTA-software.
 • Handleidingen voor installatie en gebruik van de VIVISTA-software.
 • Handleidingen voor het maken van kwalitatieve 360°-video’s.  
 • Minstens 12 iteratief uitgewerkte 360°-videolessen voor Hogeschool PXL volgens het ID-model. 
 • Validering van het ID-model vanuit een analyse van de ontwikkelde 360°-videolessen. 
 • Onderzoeksartikelover de effectiviteit van het ID-model.  
 • Beleidsaanbevelingen voor het (hoge)schoolbeleid in de vorm van een presentatie en rapport.
 • Bijdrage aan beleidsbeslissingen ten aanzien van 360°-videolessen in Hogeschool PXL. 
 • Presentaties op studiedagen 
 • Presentaties op wetenschappelijke conferenties 
 • Dienstverlening, samenwerkingen en/of nieuwe projecten met bedrijven, scholen, universiteiten in binnen- en buitenland. 

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Hustinx
Status:
Lopend project
IWETO code:
 • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
21/9/2020 – 18/9/2022
Budget:
€ 266 166,85
Projectcode:
13/DWO/2020/IC/OI010
VTE:
4
Medewerkers:

Marie Evens

Simon Verbeke

Koen Vandenhoudt

Joachim Gregoor

Ilona Stouten

Contact

Wouter Hustinx
onderzoeker