INTERcCOM

De Euregio Maas-Rijn kent een bijzondere realiteit: op relatief korte afstand worden drie Europese talen als lokale taal gehanteerd en vijf culturen met elkaar geconfronteerd.  Naast deze autochtone talen en culturen getuigt de EMR eveneens van een ruime allochtone diversiteit.  Bevolkingsprognoses tot 2050 wijzen bovendien op een nieuwe instroom van vooral Turken, Marokkanen en Polen.

De BAMA-structuur stimuleert geografische mobiliteit in het hoger onderwijs.  Studeren of verder studeren en daarna werken in een ander land of een andere regio zijn immers verrijkend op diverse vlakken. Nu reeds stellen we vast dat steeds meer jongeren uit Centraal- Europa naar de EMR komen om er aan een universiteit of hogeschool te studeren.Deze talige en culturele diversiteit van de Euregio Maas-Rijn kan een zeer grote troef betekenen, niet in het minst economisch.

Toch hebben jongeren, vooral de autochtone, een negatief beeld van hun kennis van de twee andere regiotalen.  Een ander probleem: ook indien ze behoorlijk een vreemde taal beheersen, blijven ze meestal worstelen met interferentie- en andere onbewuste recurrente taalfouten.  Hierbij vallen de taalkundige “valse vrienden” die kunnen leiden tot pijnlijke miscommunicatie, het meest op. Ook leert de dagdagelijkse realiteit dat misverstanden  te wijten aan cultuurverschillen tussen de deelregio’s legio zijn.  Erger, negatieve stereotypen maken dat we a priori niet geneigd zijn samen iets te ondernemen.

INTERcCOM stelt zich daarom tot doel de onderlinge communicatie te verbeteren en zo het studeren en werken in de EMR te vergemakkelijken.

www.interccom.eu

Project informatie

Projectpromotor:
Evi Knuts
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
01/10/2009 - 28/02/2013
Budget:
Totaal: € 1.071.629,82 (PXL: € 277.108,06)
Projectcode:
0/DWO/2009/CE/I006
VTE:
2,802 VTE
Medewerkers:
Evi Knuts
Valeria Catalano
Wim Jackmaer
Nash Vlachos
Caroline Windmolders

Contact

Evi Knuts
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 56 66