Inpiratiegids voor cultuur in de eerste graad van het secundair onderwijs

 

In 2010 heeft de Vlaamse overheid nieuwe vakoverschrijdende eindtermen uitgewerkt voor het secundair onderwijs. Scholen moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen in contact komen met de VOET, maar hebben keuzevrijheid in de manier waarop ze dit realiseren. Een goede VOET-werking vereist overleg en samenwerking tussen leraren uit verschillende vakdisciplines. In de praktijk zien we echter de volgende problemen:

 • veel leraren staan weigerachtig tegenover de VOET;
 • de integratie van de VOET binnen de vakken verloopt moeizaam;
 • scholen proberen de VOET vaak te realiseren via themadagen, die losstaan van het curriculum. Dit soort activiteiten wekt weerstand op bij leraren, omdat ze bovenop het toch al volle leerplan komen;
 • er wordt vooral gewerkt rond de eerste vier contexten, terwijl de VOET rond cultuur en samenleving minder aan bod komen.

In dit project gaan we na hoe op een toegankelijke en motiverende wijze aan cultuur gewerkt kan worden in de eerste graad secundair onderwijs. We willen aantonen dat er verschillende manieren zijn om succesvol aan de VOETen rond cultuur te werken, zonder dat dit leidt tot een overbelasting van het lessenpakket of de leraren.
Via dit project willen we:

 • leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs op uiteenlopende manieren in contact brengen met de VOET rond cultuur en samenleving;
 • diverse didactische aanpakwijzen voor het implementeren van de VOET in kaart brengen en uittesten; 
 • via onderzoek de geschiktheid van deze aanpakwijzen bepalen, rekening houdend met de volgende onderzoeksvariabelen:
  • betrokkenheid, welbevinden en competentiegevoel van de leerlingen;
  • taakbelasting van de begeleidende leraren en studenten;
  • impact op het curriculum;
  • praktische haalbaarheid;
  • kostprijs van de werkvormen;

De onderzoeksresultaten en het ontwikkelde materiaal bundelen in een beknopte inspiratiegids voor leraren uit de eerste graad, met daarin praktische tips en aandachtspunten voor het werken aan de VOET.

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Hustinx
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
 • S 271 Vakdidaktiek
Startdatum – einddatum:
19 /09/ 2011 – 16 /09/ 2012
Budget:
€ 11.414,00
Projectcode:
6/DWO/2011/IC/P042
VTE:
0,2 VTE
Medewerkers:

Tom Janssen

Contact

Wouter Hustinx
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 56 08