Leerloopbanen van de toekomst

De voorbije jaren werden er zowel op Vlaams (Pact 2020) als op Europees niveau (EU2020) streefdoelen gesteld met betrekking tot het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De Vlaamse overheid ontwikkelde daartoe de conceptnota “samen tegen schooluitval” en “Duaal Leren (bis)”.

Het is dan ook in dit kader dat het project “Leerloopbanen van de toekomst” actief wil bijdragen tot het verminderen van het vroegtijdige schoolverlaten. Bovendien willen we de warme overdracht tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bevorderen.  De transitie van school naar werk blijft voor heel wat jongeren in Vlaanderen een moeilijk overbrugbare kloof. Het is hierbij van belang het bewustzijn en de zelfsturing over de eigen (leer)loopbaan bij de jongeren aan te wakkeren en de rol van de leerkracht hierin te versterken.

We richten ons met dit project prioritair op een aantal “kwetsbare” groepen, namelijk het BUSO en de leerlingen die binnen het reguliere onderwijs zitten als gevolg van de uitvoering van het M-decreet, het DBSO en de Leertijd enerzijds en anderzijds ook rechtstreeks op potentiële afhakers. Daarnaast behoren de leerkrachten, keuzebegeleiders, schoolbesturen ook tot onze doelgroep. Actoren die actief zijn in het voorkomen en remediëren van vroegtijdig schoolverlaten en ongekwalificeerde uitstroom worden ook betrokken.

Via  “De leerloopbaan van de toekomst” wil de Provincie Limburg samen met de partners GTB, VDAB, PXL, UCLL en een diversiteit aan actoren (onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, jeugd), met de steun van het Europees Sociaal Fonds, een innovatieproject realiseren. Limburg treedt hierbij op als pilootregio en we beogen vandaaruit de betrokkenheid van andere Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Hustinx
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
1/09/2015 – 31/08/2017
Budget:
Totaal: € 198.748,85 (PXL: € 35.082,57)
Projectcode:
13/DWO/2015/IC/I018
VTE:
0,4 VTE
Medewerkers:

Inez Castermans

Linde Janssen

Contact

Wouter Hustinx
onderzoeker