Leraren Frans levenslang opleiden in de 21ste eeuw: samen leren meer betekenisgericht onderwijzen

Het project “Leraren Frans levenslang opleiding in de 21ste eeuw: samen leren meer betekenisgericht onderwijzen” vertrekt vanuit de resultaten van de onderwijsinnovatiepilot die tussen september 2015 en september 2017 werd uitgevoerd aan de hogeschool PXL, departement Education S (Catalano V., Betekenisgericht onderwijzen, 2015-2017). Dit project focuste op het verband tussen betekenisgericht onderwijzen, het curriculum en het beroepsprofiel voor de leraren in Vlaanderen. De casus werd onderzocht en uitgewerkt voor het vak Frans Vreemde Taal.

De resultaten van dit onderzoek leidden in de eerste plaats tot een eigen definitie van het begrip “betekenisgericht onderwijzen”. Definitie die op haar beurt vertaald werd naar een observatie-instrument voor de stages. Zowel eigen studenten, als studenten buiten de opleiding werden geobserveerd aan de hand van deze tool. Uit deze observaties, maar ook uit de gesprekken gevoerd met studenten, leerkrachten, lerarenopleiders, pedagogische begeleiders en beleidsverantwoordelijken (interviews & focusgroepen), bleek dat er nood is aan een meer (betekenis)gerichte invulling van de lerarenopleiding wat vakspecifieke leerinhouden zowel als wat vakdidactische inzichten en vaardigheden betreft. Het intensief coachen van studenten lerarenopleiding is in deze een onontbeerlijke schakel in het leerproces van de toekomstige leerkracht.

In dit focusproject willen we de reeds verworven informatie en inzichten verder aanvullen en versterken, maar vooral de blinde vlekken binnen de visie op opleiding, die de onderwijsinnovatiepilot aan het licht brachten, invullen.

We willen een leertraject uitwerken dat de eigenschappen van betekenisgericht onderwijzen integreert en dat we online ter beschikking kunnen stellen aan een breed publiek van leerkrachten, lerarenopleiders en studenten Frans lerarenopleiding (Mangenot & Zourou, 2005; MOOC “Gepersonaliseerd leren met tablets”, Hustinx W, Rosius H., Vandenhoudt K., Wassink D, 2017). De belangrijkste doelstelling is om leerkrachten Frans beter, maar vooral permanent en “anywhere anytime” op te leiden opdat zij leerlingen meer actief en positief zouden betrekken in hun leerproces. Hiermee bedoelen we dat het “betekenisgericht onderwijzen” opgenomen wordt binnen het curriculum van de lerarenopleiding, maar ook dat diezelfde lerarenopleiding via blijvende ondersteuning en actualisering een belangrijkere rol moet spelen in de begeleiding van de beginnende leerkracht en de levenslange loopbaan van de leerkracht Frans.

Project informatie

Projectpromotor:
Valeria Catalano
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
  • S 272 Lerarenvorming
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 - 20/09/2020
Budget:
€ 72.952
Projectcode:
6/DWO/2017/ED/FR020 + 6/DWO/2017/ED/FO020
VTE:
0,9 VTE