Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

MOBI - Mobiele oriëntering, begeleiding en interventie voor personen met een dubbele resp. meervoudige diagnose

 

Dit project wordt gefinancierd door INTERREG Euregio-Maas-Rijn. INTERREG is een Europees programma met als doel grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te bevorderen. De projecten die door de INTERREG-fondsen worden gefinancierd, dienen ter versterking van het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio's.

 www.elearningmobi.eu

Het MOBI-project richt zich op specifieke doelstelling 3.1: Verhoging van de sociale integratie van kwetsbare groepen. Het project wil de kansen voor mensen met een dubbele diagnose in de EMR verbeteren en structureel bijdragen aan hun actieve participatie. Tegen de achtergrond van de EMR 2020-strategie (met name op het gebied van gezondheidszorg) is het doel om een inclusief netwerk te ontwikkelen dat optimale ondersteuning en medische zorg biedt voor mensen met een dubbele diagnose. Door middel van gecoördineerde, integrale en grensoverschrijdende samenwerking moeten er technische normen worden ontwikkeld om mensen met een dubbele diagnose te ondersteunen zodat in de hele EMR overal goede zorg van gelijkwaardige kwaliteit wordt geboden

Voor meer info: http://www.mobi-dd.eu/nl/

Downloads:

Eindevaluatie document MOBI.pdf

Flyer E-learningprogramma.jpg of www.elearningmobi.eu

Partners:

Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, St. Vith (B) („Lead Partner“), Agence pour une Vie de Qualité, Charleroi (B), Diakonie Michaelshoven, Keulen (D), Hogeschool PXL, Hasselt (B), euregio GmbH als dochterbedrijf van Katharina Kasper ViaNobis GmbH, Gangelt (D), Zentrum für Förderpädagogik, Eupen (B) als geassocieerde partner

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Hustinx
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 286 Orthopedagogiek
Startdatum – einddatum:
01/01/2017-31/12/2020
Budget:
€56.116,56
Projectcode:
13/DWO/2017/IC/I030
VTE:
0,3 VTE
Medewerkers:

Erwin Vanroye

Claudia Lento

Contact

Wouter Hustinx
onderzoeker