Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands

Het project ' Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands' heeft als doel een didactisch model en inspirerende praktijkvoorbeelden uit te werken voor ontwikkelingsgericht, muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands. Het project wil een antwoord bieden op de krachtlijnen van het Protocol van Overeenstemming van de Nederlandse Taalunie dat op 20 maart 2017 werd ondertekend.

DIDACTISCH CONCEPT. Voor de procesgerichte workshops ligt de focus op diepgaand, explorerend leren in de vorm van multidisciplinaire, muzische workshops. De aanpak is vernieuwend omdat er simultaan wordt ingezet op meerdere muzische domeinen, o.a. beeld, drama en muziek. Bovendien wordt er ingezet op leerlinggestuurde interactieve werkvormen om het creatieve proces te versterken. De leraar fungeert als coach voor het creatief proces. De focus ligt op de talenten van de kinderen.

PROJECTMETHODOLOGIE. De Haute Ecole de la Ville de Liège en de Hogeschool PXL in Hasselt kiezen voor praktijkgericht ontwerponderzoek in nauwe samenwerking met leraren van meertalige basisscholen. De focus ligt op een ontwikkelingsgerichte benadering waarin nieuwe muzische workshops beeld, muziek en drama worden gecreëerd voor meertalige scholen. Hierbij worden mondeling en schriftelijk taalgebruik zinvol ingebed in betekenisvolle activerende werkvormen. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met meertalige basisscholen.

Project informatie

Projectpromotor:
Karen Reekmans
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 000 Sociale wetenschappen
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
1/10/2018 - 30/09/020
Budget:
€ 67.550,00
Projectcode:
13/DWO/2018/IC/I043
VTE:
0,2
Medewerkers:

Karen Reekmans

Dienne Bogaerts

Christiaan Nauwelaerts