Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands

Het project ' Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands' heeft als doel een didactisch model en inspirerende praktijkvoorbeelden uit te werken voor ontwikkelingsgericht, muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands. Het project wil een antwoord bieden op de krachtlijnen van het Protocol van Overeenstemming van de Nederlandse Taalunie dat op 20 maart 2017 werd ondertekend.

DIDACTISCH CONCEPT. Voor de procesgerichte workshops ligt de focus op diepgaand, explorerend leren in de vorm van multidisciplinaire, muzische workshops. De aanpak is vernieuwend omdat er simultaan wordt ingezet op meerdere muzische domeinen, o.a. beeld, drama en muziek. Bovendien wordt er ingezet op leerlinggestuurde interactieve werkvormen om het creatieve proces te versterken. De leraar fungeert als coach voor het creatief proces. De focus ligt op de talenten van de kinderen.

PROJECTMETHODOLOGIE. De Haute Ecole de la Ville de Liège en de Hogeschool PXL in Hasselt kiezen voor praktijkgericht ontwerponderzoek in nauwe samenwerking met leraren van meertalige basisscholen. De focus ligt op een ontwikkelingsgerichte benadering waarin nieuwe muzische workshops beeld, muziek en drama worden gecreëerd voor meertalige scholen. Hierbij worden mondeling en schriftelijk taalgebruik zinvol ingebed in betekenisvolle activerende werkvormen. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met meertalige basisscholen.

Meer info: http://taalcultuur.pxl.be/nl/home/

Project informatie

Projectpromotor:
Karen Reekmans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 000 Sociale wetenschappen
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
1/10/2018 -05/11/2020
Budget:
€ 67.550,00
Projectcode:
13/DWO/2018/IC/I043
VTE:
0,2
Medewerkers:

Karen Reekmans

Dienne Bogaerts

Christiaan Nauwelaerts