Systeemdenken in opleidingen TECH

De duurzaamheidsvisie van dpt. PXL-Tech berust op 3 pijlers, nl. leren over duurzaamheid, leren voor duurzaamheid en duurzaam leren. Om de laatste pijler te ondersteunen wordt dit academiejaar een OIF-pilootproject uitgevoerd rond ‘duurzaam leren’.

In het lopende project wordt het begrip ‘duurzaam leren’ ingevuld aan de hand van de classificatie van ‘duurzaam leren’ van professor Van den Branden, waarbij vooral beoogd wordt om bij de studenten ‘kritische competenties [te] ontwikkelen voor de toekomst’. Er wordt verder ge

Uit de eerste resultaten blijkt dat de aangeboden methodieken van systeemdenken een meerwaarde vormen voor het ontwikkelen van de competenties van ‘duurzaam leren’ bij de studenten. Systeemdenken is echter een denkreflex die veel oefening en herhaling vraagt om blijvende leerresultaten te realiseren. Bovendien zijn ook de deelnemende lectoren vragende partij voor een meer fundamentele implementatie van systeemdenken in de opleidingsonderdelen.

Dit nieuwe pilootproject rond duurzaam leren heeft dan ook als doel om te onderzoeken hoe systeemdenken breder geïntegreerd kan worden binnen de opleidingen van het departement PXL-Tech.

focust op het op beperkte schaal (1 à 2 lesuren) methodieken die ontwikkeld zijn binnen ‘systeemdenken’ aan te leren aan de studenten.

Project informatie

Projectpromotor:
Evelien Verdonck
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Industriële technologie en industriële produktiviteit
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 24.387,00
Projectcode:
1/DWO/2016/TD/OP010
VTE:
0,20 VTE