Taalklaar – exemplarische didactiek voor taalonderwijs in het lager onderwijs

Het focusproject Taalklaar – exemplarische didactiek voor taalonderwijs in de lagere school stelt zich tot doel om een exemplarisch, didactische leidraad te ontwikkelen waarmee studenten uit de lerarenopleiding lager onderwijs, zowel beginnende als ervaren leerkrachten en mentoren aan de slag kunnen om de vakinhoudelijke kwaliteit van hun taalonderwijs in de lagere school te vergroten.

Tijdens een eerste projectjaar ondersteunt een stuurgroep van vertegenwoordigers uit de lerarenopleiding en leraren uit het lager onderwijs de ontwikkeling van het product vanuit hun persoonlijke expertise als lerarenopleider of als mentor. De ontwikkelde materialen worden voorgelegd en op basis van de aanwezige feedback bijgestuurd. Daarnaast zullen een vijftal studenten uit de opleiding lager onderwijs de materialen uittesten in hun stagepraktijk onder begeleiding van de taaldocenten uit de opleiding. In het tweede projectjaar werken twee studenten uit de opleiding lager onderwijs in het kader van de bachelorproef de materialen verder uit onder begeleiding van de projectleider.

Een focusgroep van leraren uit het lager onderwijs zal tijdens het tweede projectjaar een bètaversie van de materialen uittesten in de eigen klaspraktijk met het oog op gerichte feedback en bijsturing van het product. De ontwikkelde materialen zullen uitgetest worden in verschillende lagere scholen in de regio Limburg.

De onderzoeksresultaten en de materialen worden gebundeld in een didactische publicatie en bekendgemaakt via workshops, werkveldactiviteiten aan de betrokken partners uit het werkveld, de personeelsleden en de studenten uit de opleiding lager onderwijs. Daarnaast voorziet de projectleider scholing van een aantal partners uit het werkveld en collega’s uit de opleiding lager onderwijs. De junior collega’s leren de exemplarisch didactische leidraad in de opleiding lager onderwijs hanteren.

Project informatie

Projectpromotor:
Katrien Daerden
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19/09/2016-16/09/2018
Budget:
€ 40.044
Projectcode:
6/DWO/2016/ED/FR013 + 6/DWO/2016/ED/FO013
VTE:
0,60 VTE

Contact

Katrien Daerden
onderzoeker