eXercICE - Een augmented reality applicatie voor het inoefenen van ijsbergrekenen in het kleuteronderwijs.

Uit de laatste PISA- resultaten blijkt opnieuw dat  wiskundevaardigheden in het secundair onderwijs achteruitgaan. Het onderwijs zet hier sterk op in maar botst tegelijk op grenzen. Differentiëren is moeilijk in een steeds diverser wordende klasgroep. eXercICE wil met een kleuterapplicatie inspelen op deze problematiek. In de kleuterklas verwerven kleuters immers wiskundig inzicht dat de basis vormt voor de verdere wiskundige vaardigheden. De applicatie werkt via het IJsbergrekenen, een wiskundemethode die vertrekt van concreet tot een abstracter rekenniveau. Via augmented reality herkent de applicatie tijdens de oefeningen de voorwerpen en maakt geleidelijk aan de overgang naar het picturaal rekenen, dit alles in de leefwereld en op het tempo van het kind.  Het team van eXercICE wil op deze manier een sterke wiskundige basis creëren al vanaf de kleuterklas.

Project informatie

Projectpromotor:
Scholengroep Fluxus
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/09/2020 – 31/08/2021
Budget:
€ 69 338,80
Projectcode:
13/DWO/2020/IC/VL029
VTE:
0,68 VTE
Medewerkers:

Steven Palmaers, Jan Baerts, Sam Agten, Wim Mees

Contact

Wouter Hustinx
opleidingshoofd
Tel: +32 11 77 58 06