Best practices voor (open) data

Open data is een term die stilaan meer belang krijgt: een aantal grote steden, zoals Antwerpen en Gent, bieden open data aan, de Vlaamse overheid heeft het Open Data Forum opgericht en ook op Europees vlak zijn er verschillende initiatieven.

Open data zijn gegevens of informatie die typisch door de overheid verzameld worden in het kader van haar openbare taak, waar meestal geen of minimale beperkingen op rusten, die elektronisch beschikbaar gesteld worden en gebruik maken van open standaarden. Door informatie aan te bieden als open data wordt hergebruik aangemoedigd. Dit kan zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, gratis of tegen een gepaste vergoeding. Door bepaalde informatie te voorzien via open data moeten steden, gemeenten, ... niet zelf allerlei apps en websites (laten) ontwikkelen, maar kan dit gebeuren door de community.

Open data is niet enkel van toepassing voor overheden, ook bedrijven kunnen er wel bij varen om een beleid rond open data te voeren. Open data biedt immers heel wat mogelijkheden tot innovatie, leidt tot meer transparantie, meer vertrouwen en uiteindelijk tot meer participatie. Ook binnen de hogeschool zelf merken we die trend: voor programmeeropdrachten gaan studenten vaak op eigen initiatief een weekmenu app of lessenrooster app maken. Dit geeft duidelijk aan dat er voor dit soort toepassingen een concrete nood bestaat. Door een relatief beperkte effort kunnen verschillende databronnen ontsloten en gestructureerd aangeboden worden, via open standaarden. Geïnteresseerden kunnen vervolgens op basis van deze databronnen applicaties bouwen en deze delen met de rest van de community, die zowel breed (alle inwoners van Hasselt) als “beperkt” kan zijn (alle klanten van Mobile Vikings, alle studenten van de hogeschool PXL).

Binnen dit project zullen de nodige werkzaamheden uitgevoerd worden om het ontsluiten van open data, door steden, gemeenten, overheden, bedrijven, instellingen te bevorderen. Daarnaast zal ook gebruik van open data bevorderd worden. In dit kader zullen een aantal cases uitgewerkt worden, in samenwerking met de hogeschool zelf en met het werkveld. Vooral bij het opstartproces van een open data beleid is ondersteuning en begeleiding noodzakelijk. Het is belangrijk om de nodige informatie te voorzien, eventueel wat lobbywerk te doen, mee te denken, ... Vaak is er een vorm van weerstand, door onbegrip, gebrek aan kennis, competenties, ... Het is belangrijk om de belangrijkste hindernissen in kaart te brengen en hier oplossingen voor aan te bieden. Een duidelijk stappenplan is cruciaal om te komen tot een goede open data strategie. Tot slot is het belangrijk om informatie aan te leveren en de juiste ondersteuning te bieden op het vlak van auteursrecht, intellectuele eigendom, privacy en aansprakelijkheid. Dit alles zal leiden tot een uitgebreide handleiding.

Project informatie

Projectpromotor:
Steven Palmaers
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 100 Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 – 18/09/2016
Budget:
€ 58 950,00
Projectcode:
4/DWO/2014/IT/P067
VTE:
0,4 VTE
Medewerkers:

Servaas Tilkin

Contact

Steven Palmaers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 85