Computer vision als enabler voor innovatie

Computer Vision is een technologie waardoor softwareapplicaties in staat zijn de visuele reële wereld te begrijpen en daarop in te spelen. In eerdere projecten is reeds vanuit het werkveld de vraag gekomen om ondersteuning hierbij.

Het project vangt aan met een literatuurstudie en exploratiefase. Er wordt onderzocht wat de state-of-the-art is binnen dit domein. Gelijktijdig start de uitbouw van een toepassingsveld of werkveld community door te polsen bij lokale bedrijven naar hun noden en mogelijke opportuniteiten. De community zal zorgen voor specifieke problemen en cases. Daaruit gaan een of twee pilootprojecten voortvloeien om de meerwaarde van Computer Vision aan te tonen. Nadat kennis verworven is, wordt deze naar het werkveld, junior en senior collega’s gedissemineerd.

De beoogde resultaten zijn onder meer een Computer Vision-kennisbank en een overzicht van de noden en opportuniteiten bij de lokale bedrijven. Uit het overzicht worden één of meerdere pilootprojecten geselecteerd om uit te werken. Ten slotte wordt de kennis gedissemineerd via een digitale flyer en workshops/seminaries.

Project informatie

Projectpromotor:
Tim Dupont
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
  • P 176 Artificiële intelligentie
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 40.048
Projectcode:
4/DWO/2016/ID/FR017 + 4/DWO/2016/ID/FO017
VTE:
0,60

Contact

Tim Dupont
onderzoeker