Distributed Ledger for Health and Care

Het totale project beoogt de uitbouw van een Health Research Campus met Digital Health House (DHH) in BioVille met als unieke troef een Distributed Ledger met toolkit en demonstrators met focus op H&C en

crosslinken, in de eerste plaats naar services en mobiliteit. De uitbouw van een DHH waarin integrated services algemeen en Distributed Ledger technologie specifiek aangeboden worden als ondersteuning voor toepassingen in Health & Care staat centraal binnen de LRM-visie. Via uitgewerkte cases uit de praktijk en samen met de bedrijven zullen demonstators als ook reële marktapplicaties gebouwd worden om de mogelijkheden van de technologie te illustreren en deze via een toolkit en opleidingen of infosessies op maat van bedrijven en organisaties en de huidige probleemstellingen aan te bieden zodat dit omgezet kan worden in innovatie en kan leiden tot een versnelling. De opzet is dat dit aanleiding kan geven tot nieuwe business units binnen bestaande bedrijven of nieuwe ventures en applicaties kan genereren via deze co-creatie of kan initiëren en dat dit een boost kan geven aan de lokale economie maar ook inspirerend en versnellend is voor de sector. De fysieke plaats van deze opzet is het DHH. Als verzamelplaats voor de andere delen van de algemene visie nl. proeftuinen, samenwerking van de ziekenhuizen en hun digitale agenda, initiatieven rond logistiek en mobiliteit

in zorg, digitalisering van zorg op beleids- of patiënt-niveau, zal dit een versterkende factor zijn binnen de co-creatietrajecten rond blockchain met betrokken actoren en eindgebruikers en al dan niet in samenwerking met

private commerciële spelers met expertise, aansluitend op de noden uit het veld.

                             

Project informatie

Projectpromotor:
Steven Palmaers
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/04/2019 – 31/03/2022
Budget:
€ 1.952.374,00
Projectcode:
4/DWO/2019/IT/I048
VTE:
1
Medewerkers:

Servaas Tilkin, Robin Schrijvers, Annemie Pachen

Contact

Steven Palmaers
onderzoekshoofd