Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Gezichtsherkenning in de praktijk

Artificiële intelligentie is momenteel volop bezig om zijn plaats in ons dagelijkse leven in te nemen.

Een van de technologieën die het verst staan in hun ontwikkeling is objectherkenning met

gezichtsherkenning als speerpunt. Momenteel wordt deze ontwikkeling voornamelijk geleid door de

grote technologiebedrijven zoals Facebook, Apple en Microsoft, maar stilaan beginnen deze algoritmes ook toegankelijker te worden voor meer kleinschalige toepassingen.

Een domein waar vaak naar verwezen wordt als mogelijk toepassingsgebied is de zorgsector.

Gezichtsherkenning kan een verhoogde veiligheid bieden voor ouderen en hulpbehoevenden die nog thuis wonen. Om tot deze meerwaarde te komen zijn een aantal stappen nodig.

In een eerste fase van het project wordt er aan de hand van een literatuurstudie nagegaan wat de meest geschikte algoritmes en/of bibliotheken zijn om gezichtsherkenning te implementeren in een concrete, kleinschalige toepassing. Naast de technologieën zal er ook gekeken worden naar verschillende domeinen en toepassingen hierbinnen. Er wordt niet alleen gezocht naar mogelijke opportuniteiten om gezichtsherkenning toe te passen, maar ook nagegaan welke obstakels/vooroordelen er momenteel zijn en hoe deze overwonnen kunnen worden.

Om de werking en de voordelen van gezichtsherkenning te demonstreren worden er een aantal cases uitgewerkt. Om vertrouwd te geraken met de mogelijkheden van gezichtsherkenning wordt in een eerste case, een proefopstelling gemaakt binnen PXL-Research in een onthaaltoepassing. Op die manier kunnen de eerste testen uitgevoerd worden in een gecontroleerde omgeving.

Voor verdere cases, met mogelijke participatie van eindgebruikers op het vlak van testen en valideren, zal gekeken worden naar mogelijkheden en/of uitdagingen binnen de zorgsector. Een mogelijke case is om door middel van een slimme deurbel een systeem op te zetten worden waarbij een persoon met een visuele beperking geïnformeerd wordt of er al dan niet een bekende aanbelt. Op deze manier kunnen de veiligheidsvoordelen van gezichtsherkenning aangetoond worden, en gewerkt worden rond een betere inclusie van mensen met een beperking.

De resultaten van het onderzoek en de cases zullen aan de hand van een wetenschappelijk artikel

en een of meerdere lezingen met het publiek gedeeld worden. Het doel is om aan te tonen dat

gezichtsherkenning wel degelijk heel wat voordelen biedt, onder andere op het vlak van veiligheid en

levenskwaliteit. Daarnaast zal ook aangetoond worden dat er zakelijke opportuniteiten aanwezig zijn

en proberen we lokale bedrijven of geïnteresseerde particulieren te overtuigen van de noodzaak om

op dit vlak te innoveren.

Project informatie

Projectpromotor:
Philippe Haldermans
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16/09/2019 - 19/9/2021
Budget:
€ 112.599,17
Projectcode:
4/DWO/2019/IT/P116
VTE:
1,20 VTE
Medewerkers:

Philippe Haldermans, Servaas Tilkin