MaxiMine

>>Het project ‘MaxiMine’ focust op de ontwikkeling van een educatief game dat het Limburgs mijnerfgoed als thema uitdraagt. Onderzoekers van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), het Vlaams Mijnmuseum Beringen (VMB) en de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (EME) ontwikkelen samen dit game.


Voor meer informatie en het downloaden van het volledig lespakket:

http://cega.phl.be/maximine

Cultureel-Erfgoed Games

MaxiMine is geen stand-alone project. Het kadert binnen een platform getiteld CEGA: Cultureel-Erfgoed Games. CEGA is een kader voor educatieve (serious) games die een kennislink vormen tussen het roerend, onroerend en/of immaterieel erfgoed en het secundair onderwijs in Vlaanderen. In de nabije toekomst worden er ook andere nieuwe cases binnen CEGA ontwikkeld.

Maximine?

In dit spel leren leerlingen uit de tweede graad van het secundair onderwijs hoe een mijn vroeger werkte: wat moesten mijnwerkers dagelijks doen en hoe zag hun werkomgeving er uit. Daarnaast zullen leerlingen ook wat leren over de mijngeschiedenis vanaf het ontstaan tot de uiteindelijke sluiting van de mijnen in Limburg. Maximine is dan ook een spel dat een sterk interactieve karakter zal hebben waarbij de focus ligt op de theoretische lessen en praktische opdrachten op school, maar ook op de rondleiding in het Vlaams Mijnmuseum in Beringen. Zowel een startles als een syntheseles worden ontwikkeld in combinatie met een schoolbezoek aan het mijnmuseum.

Methodiek

Een zeer belangrijke component van dit project is de methodiek die wordt ontwikkeld om tot een educatief game met een cultureel-erfgoed thema te komen. Deze methodiek kan in toekomstige projecten hergebruikt worden voor andere educatieve games in het domein. De kennis en expertise vanuit de ICT-wereld (Toegepaste Informatica PHL), de didactische wereld (Lerarenopleiding PHL), de grafische wereld (Grafische Vormgeving PHL), muziek (Muziekopleiding PHL) en de erfgoedsector (VMB, EME) worden samen gebracht in dit project. Die kruisbestuiving zal een voorbeeldfunctie zijn voor andere regio's, andere erfgoedcontent, andere organisaties, andere educatieve games en lespakketten, ....
Niet alleen het eindproduct van het project zal heel waardevol zijn, ook – en misschien zelfs vooral – het traject om hiertoe te komen, maakt het project zo boeiend en uniek.

Project informatie

Projectpromotor:
...
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 290 Overig onderzoek over infrastructuur, ruimtelijke ordening, stedebouw
Startdatum – einddatum:
1 september 2009 - 31 augustus 2010
Budget:
€ 63.000
Download bijlage:
Projectcode:
Projectcode
VTE:
1,10 VTE

Contact

Frank Van Geirt
onderzoekscoördinator IT-Research
Tel: +32 11 23 87 65