Mechatronics System Design

Het voorliggend project bevindt zich op het kruispunt van drie onderzoeksgroepen, namelijk toegepaste informatica, elektronica-ICT en elektromechanica. Mechatronica is een discipline die bestaat uit de combinatie van elektrotechniek, machinebouwkunde, meet- en regeltechniek en besturingstechniek. Deze sector evolueert continu gedreven door nieuwe technische ontwikkelingen.
De grote uitdaging binnen de mechatronicasector is geïntegreerde virtualisatie (in alle deelfacetten). Via deze weg kan men komen tot één virtueel prototype van een systeem waarbij de kansen op verkeerde interpretatie van de systeemvereisten en problemen op systeemniveau geminimaliseerd kunnen worden alvorens er veel geld uitgegeven is binnen het ontwikkelingsproces.
Op dit ogenblik komen de eerste geïntegreerde tools op de markt. Er is echter op de markt te weinig praktische kennis aanwezig om deze tools efficiënt in te zetten voor high-end machine ontwerp. Verder is er ook een gebrek aan ontwikkelaars die multidisciplinair kunnen werken met deze tools, alsook de problemen die opduiken bij de inzet van zulke tools (timing, …). De huidige ontwikkelaars moeten voor het inzetten van deze tools een nieuwe ontwikkelingsomgeving leren kennen en dit is niet vanzelfsprekend. Er bestaat dus een opportuniteit op de markt die bestaat uit de interfacing van bestaande tools.
De onderzoeksvragen waar dit project een antwoord zal formuleren zijn:

  • Hoe kunnen we de mechanische, elektronische en embedded software product development flow in één mechatronica design methodologie integreren?
  • Hoe bouwen we multidisciplinaire virtuele prototypes door gebruik te maken van model based design?
  • Welke keuzes moeten we maken in de Mechatronic Design Cycle?
  • Hoe kan men een onderhoudsvriendelijke (maintenance friendly “zero defect”) machine bouwen?
  • Welke tools kunnen we gebruiken voor multi-domain Project Management?
  • Hoe kunnen we bij het ontwikkelen van een machine zoveel mogelijk doen voor de veiligheid en gezondheid van mens en omgeving?
  • Hoe kan men een Human Machine Interface mee simuleren in een virtueel prototype en integreren in het eindontwerp?

Project informatie

Projectpromotor:
Vincent Claes
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 770 Elektrotechniek, elektronica
  • 781 Machinebouw
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
Startdatum – einddatum:
1 oktober 2011 - 1 oktober 2014
Budget:
€ 288.280,00
Projectcode:
1/DWO/2013/TC/P063
VTE:
X VTE
Medewerkers:

Dieter Vanrykel

Gwen Vanheusden

Steven Palmaers

Contact

Vincent Claes
coördinator
Tel: +32 11 77 54 18