Smart Experience Campus

De term Smart City doet dromen van futuristische steden waar systemen slim en geautomatiseerd op elkaar inspelen en ons leven aangenamer maken. Maar hoe werkt zo’n Smart City en hoe kunnen burgers hierop intekenen en samen cocreëren? Een abstract gegeven waar dit project graag verandering inbrengt.
De PXL campus kan beschouwd worden als een schaalmodel van een stad. Met dat gegeven wordt onderzocht hoe de campus succesvol getransformeerd kan worden tot een Smart eXperience Campus. Het doel is dit proces vast te leggen in een generiek model, een blauwdruk. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Welke kritische succesfactoren spelen een rol bij de uitbouw van een Smart eXperience Campus en hoe kan hier invulling aangegeven worden op het vlak van organisatie en technologie”. Experience voegen we toe aan Smart City omdat het project komaf wil maken met de abstractie en de campusgebruikers wil laten ervaren wat Smart City toepassingen zijn en hoe ze werken. Beleving is daar een uitstekend wapen voor.
Om een gepast antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag voert het onderzoeksteam een twee jaar durend actieonderzoek uit. Door een Smart eXperience Campus op te zetten en intensieve pilot runs uit te voeren wil men een actietheorie uitwerken en deze vertalen in een generiek model, een blauwdruk voor een Smart eXperience Campus. In een eerste fase verkent het team hoe men een organisatiemodel op kan zetten als motor van de smart campus, welke methodiek men hanteert en verkent men de mogelijkheden voor een technologisch framework. Hierbij besteden de onderzoekers veel aandacht aan de campusgebruikers en de verschillende stakeholders en stelt men hen centraal. Vervolgens gaat men over tot het uitwerken van een eerste blauwdruk en definieert men quickwins, toepassingen die snel tot een resultaat leiden, en cases die een grotere inspanning vergen. Deze focus moet leiden tot een intensieve uitvoeringsfase in jaar 2 waarin het model getest en bijgestuurd kan worden.
Het onderzoek resulteert in (1) een paper, waarin de actietheorie beschreven staat en (2) een schematische blauwdruk voor een Smart eXperience Campus.

Project informatie

Projectpromotor:
Steven Palmaers
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 20/09/2020
Budget:
€ 209.127
Projectcode:
4/DWO/2018/IT/P108
VTE:
2,60 VTE
Medewerkers:

Steven Palmaers

Carla Vreys

Tim Dupont

Koen gilissen

Dieter Vanrykel

Gert Beenaerts

Hermien Raedts

Jasper Beuls

Contact

Steven Palmaers
onderzoekshoofd