TETRA HTML5

Een vergelijkende studie en demonstratie van de mogelijkheden en beperkingen van de HTML5-standaard t.o.v. “native” toepassingen op pc’s en mobiele toestellen.


Het Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Hogeschool Gent (sinds oktober 2013 Universiteit Gent) voert in samenwerking met de het departement Toegepaste informatica Provinciale Hogeschool Limburg (sinds oktober 2013 Hogeschool PXL) onderzoek naar HTML5 in het kader van een tweejarig TETRA-project met de steun van het IWT.


De HTML5-standaard wordt ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) om een allesomvattend antwoord te bieden aan de vereisten van moderne web-gebaseerde toepassingen, zonder gebruik te maken van externe plug-ins of gesloten technologieën. Een tweede voordeel is dat deze standaard compatibel is met alle platformen, zowel op desktop als op mobiele toestellen, en er dus niet langer aparte versies moeten ontwikkeld worden. De term ‘HTML5’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor een reeks specificaties voor het opmaken, structureren en manipuleren van de inhoud van webtoepassingen.


Ondanks de wijd erkende voordelen, aarzelen veel bedrijven om voluit voor HTML5 te kiezen. Ten eerste is de standaard nog steeds in ontwikkeling en wordt een eerste finale specificatie pas eind 2014 verwacht. Ten tweede woedt er een heftig debat of web-gebaseerde applicaties die in een browseromgeving draaien wel dezelfde performantie, veiligheid en schaalbaarheid kunnen halen. De doelstelling van dit TETRA-project is om een grondige studie uit te voeren naar de mogelijkheden en beperkingen van de HTML5-standaard, via 3 proof-of-concept implementaties op bedrijfsschaal en wetenschappelijk onderbouwde testresultaten.


Het onderzoek verloopt in nauwe samenwerking met de doelgroep. Hiervoor werd een gebruikersgroep opgericht die het project cofinanciert. De gebruikersgroep bestaat momenteel uit een aantal grotere bedrijven, die voornamelijk geïnteresseerd zijn in hoe HTML5 kan gebruikt worden voor het ontwerp van front-ends voor bedrijfstoepassingen, en kleinere spelers die zich voornamelijk concentreren op het ontwerp van websites en mobiele apps.


De globale doelstelling van dit project is de opbouw en overdracht van kennis over de HTML5-standaard, die ondernemingen moet toelaten om de functionaliteit en performantie van deze technologie correct in te schatten bij het maken van strategische en architecturale keuzes voor web-gebaseerde toepassingen.


Er werd gekozen om het werkplan in het eerste jaar te structureren aan de hand van een aantal proof-of-concept (POC) implementaties. De POCs zijn technische demo’s in de domeinen van gebruikersinterface, multimedia en netwerkfunctionaliteit. In het tweede jaar worden geïntegreerde demonstraties gebouwd via pilootprojecten bij de leden van de gebruikersgroep. Eerder dan te bouwen op theoretische en functionele analyses van de standaard wil dit project dus praktische hands-on ervaring bieden die direct implementeerbaar is binnen Vlaanderen.

Project informatie

Projectpromotor:
Pieter Simoens (Universiteit Gent) en Frank Van Geirt / Steven Palmaers (Hogeschool PXL)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 760 Informatica (hardware, software), kantoormachines
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
Startdatum – einddatum:
01-10-2012 - 30-09-2014
Budget:
€ 209.660,50
Projectcode:
3/DWO/2012/TI/T009
VTE:
X VTE