Tech4Health – Towards a methodology for applied technologies in healthcare

De technologische vooruitgang staat niet stil. Meer en meer geraakt de digitale wereld in een stroomversnelling. Toch vinden lang niet alle innovaties en nieuwe technologieën hun weg naar de gezondheidszorg. Deze sector kent een jaarlijkse groei, die de volgende jaren alleen maar zal toenemen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat deze sector aan hoge snelheid kan blijven opereren en innoveren.

Met dit project willen we een methodiek uitwerken die hierbij gaat helpen. De implementatie van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg blijft vaak uit of verloopt (te) langzaam. In dit project wordt nagegaan waar de obstakels zich precies bevinden en wat daaraan gedaan kan worden, door twee pilootprojecten uit te werken en op te volgen. In deze pilootprojecten worden nieuwe technologieën ingezet in de sector, binnen een aantal behapbare use cases.

De ervaringen zullen gedocumenteerd worden in een praktische publicatie. Allerhande partijen die aan de slag willen gaan met innovatie of digitalisering in de zorgsector zullen deze publicatie als leidraad kunnen gebruiken, om tot een succesvolle uitvoering van hun eigen project te komen.

Project informatie

Projectpromotor:
Steven Palmaers
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • T 170 Elektronica
  • B 680 Volksgezondheid, epidemiologie
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
  • P 176 Artificiële intelligentie
Startdatum – einddatum:
21/09/2020 – 18/09/2022
Budget:
€ 124 172,32
Projectcode:
4/DWO/2020/IT/P124
VTE:
2,0 VTE
Medewerkers:

Robin Schrijvers

Servaas Tilkin