De rol van intermediairen in budget- en schuldhulpverlening

De schuldhulpverleningssector staat onder druk: de schuldenlasten zijn hoog, de hulpverleners komen tijd tekort, de uitstroom verloopt moeizaam en er ontstaan wachtlijsten. Om de taak van budget- en schuldhulpverleners te verlichten, is het van belang dat personen met schulden zo vroeg mogelijk de weg naar de hulp vinden en deze benutten vooraleer schulden zich opstapelen. In praktijk gebeurt dit vaak te laat.

Dit 3-jarig onderzoeksproject wil de mogelijkheid nagaan van een meer integrale en
preventieve schuldhulpverlening door de rol van intermediairen te onderzoeken. Het Vlaams Centrum Schuldenlast omschrijft hen als actoren (personen en organisaties) die zelf geen schuldbemiddelaar of budget- en schuldhulpverlener zijn, maar die werken binnen aanverwante levensdomeinen en dan ook evenzeer met schuldproblemen te maken krijgen. De omschrijving mist echter diepgang en een precieze afbakening. Daarom zullen we percepties van budget- en schuldhulpverleners én van potentiële intermediairen inzake een intermediaire rol in kaart brengen, alsook de noodzakelijke versus aanwezige competenties m.b.t. (i) financiële geletterdheid, (ii) financiële educatie, (iii) het herkennen van en passend omgaan met financiële probleemsituaties, en kennis omtrent (iv) de bestaande schuldhulpverlening aftoetsen. Het onderzoeksproject wil zo nagaan in welke mate intermediairen een rol, mogelijks van preventieve aard, willen, kunnen en mogen opnemen in een traject van budget- en schuldhulpverlening om nadien deze rol ook via proeftuinen te integreren in de budget- en schuldhulpverlening.

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Pasteels
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 -19/09/2021
Budget:
€ 169.004
Projectcode:
9/DWO/2018/SW/P107
VTE:
1,90 VTE
Medewerkers:

Inge Pasteels

Michiel Massart

Contact

Inge Pasteels
coördinator