De rol van private verhuurders in een duurzaam woonbeleid voor kwetsbare groepen

Aan de onderkant van de woningmarkt stellen zich grote uitdagingen. Gegeven de steeds langer wordende wachtlijsten voor een sociale woning, zijn heel wat kwetsbare huurders aangewezen op de private huurmarkt. Daar wachten echter vaak uitdagingen, van moeilijke toegankelijkheid tot huurconflicten en dreigende uithuiszetting. Private verhuurders bekleden een sleutelpositie. Bestaand onderzoek besteedt veel aandacht aan processen van selectie en discriminatie door verhuurders. Minder aandacht gaat echter naar ondersteuningsnoden van verhuurders bij het verhuren aan kwetsbare groepen, onder meer in relatie tot de hulpverlening. Een inzicht in deze noden is cruciaal om factoren te identificeren die de toegang van kwetsbare groepen tot de private huurmarkt bemoeilijken. Dit tweejarig focusproject beoogt deze noden te inventariseren op basis van een kwalitatief onderzoek volgens de principes van grounded theory. Studenten sociaal werk zullen in het kader van het OLOD ‘Praktijkgericht onderzoek’ via diepte-interviews en/of focusgroepen zowel particuliere verhuurders als vastgoedmakelaars bevragen. De analyseresultaten zullen zowel naar academische peers als naar het werkveld gecommuniceerd worden. Ze zullen in het tweede werkjaar tevens een plaats krijgen in de leermaterialen van de thematische keuzemodule ‘Duurzaam wonen en leven’ binnen de derde trajectschijf van de afstudeerrichting maatschappelijk werk. Rond de doorstroom van de resultaten naar het onderwijs zal een lerend netwerk van lectoren opgezet worden, dat adviezen genereert ter optimalisatie van deze doorstroom meer in het algemeen.

Project informatie

Projectpromotor:
Bart Put
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
21/09/2020 – 18/09/2022
Budget:
€ 23.544
Projectcode:
9/DWO/2020/SD/FR041 en 9/DWO/2020/ED/FO041
VTE:
0,60 VTE