Efficiënte (lokale) aanpak van sociale eenzaamheid

Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk probleem, maar hoe eenzaamheid (efficiënt) kan worden aangepakt is minder duidelijk. Organisaties of instellingen die beogen om eenzaamheid te verminderen staan voor heel wat vragen en knelpunten en zijn ongetwijfeld gebaat met verder onderzoek. Om een PWO-project in dit verband grondig te kunnen voorbereiden vragen wij middelen aan. Met ons onderzoek willen we vooral kennis opdoen en voorstellen doen om de (lokale) aanpak van eenzaamheid te optimaliseren.

Project informatie

Projectpromotor:
Hilde De Wit
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
16-09-2013 - 14-09-2014
Budget:
€14.513,00
Projectcode:
9/DWO/2013/SW/P066
VTE:
X VTE
Medewerkers:

Inge Pasteels

Steven Lenaers

Contact

Hilde De Wit
onderzoeker