Exploratie van innovatie-opportuniteiten rond persoonlijke veiligheid

Een groot aantal Vlaamse gemeenten heeft beveiligingscamera’s geïnstalleerd op zijn grondgebied. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Vlaamse vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).
De moderne maatschappij hecht veel belang aan het aspect persoonlijke veiligheid. De stand van de technologie biedt een toenemend aantal mogelijkheden om hierop in te spelen, onder andere door het installeren van (beveiligings-) camera’s. Technologisch wordt het mogelijk nummerplaten automatisch te herkennen en deze te koppelen aan informatie betreffende misdaden, verzekeringen, enz.
De snelle groei van de dikwijls hoogtechnologische toepassingen biedt mogelijkheden voor het Vlaamse en specifiek voor het Limburgse bedrijfsleven om op basis van onderzoek en ontwikkeling nieuwe producten te ontwikkelen en eventueel om nieuwe bedrijfsactiviteiten op te zetten.
Daartegenover staat dat bij de privacycommissie in 2010 welgeteld 11.982 aangiftes ingediend werden van overtredingen van de privacywetgeving, een stijging met 92%. Het gaat hoofdzakelijk om aangiftes van allerhande toestellen, die onze privégegevens registreren, in het bijzonder over bewakingscamera’s, maar ook databanken, die identiteitsgegevens bijhouden. Deze vaststelling toont aan dat een integrale aanpak van de problematiek geboden is.

Er is heel wat kennis voorhanden op het vlak van beveiligingstechnologie, evenals op het vlak van veiligheidsgevoel en –beleving. Er zijn allerhande cijfergegevens voorhanden (criminaliteit, ongevallen, …). De meerwaarde van dit project is de geïntegreerde aanpak van het technologische, het maatschappelijke en het juridische aspect. Het heeft weinig zin een technologische oplossing van een probleem uit te werken als er te weinig rekening gehouden is met juridische aspecten van het gebruik ervan waardoor bepaalde onderdelen mogelijk niet kunnen gebruikt worden. Bovendien creëert het gebruik van technologie in de maatschappij bepaalde gevoelens. Hiermee kan ook best van bij de ontwikkeling rekening gehouden worden.
Anderzijds, en zelfs belangrijker, is dat de oplossing van een veiligheidsprobleem vaak een  geïntegreerde aanpak vraagt van zowel sociaal-maatschappelijke, als technologische maatregelen.

Het resultaat van het project zal een rapport zijn dat :

  • algemeen de opportuniteiten voor onderzoek en ontwikkeling in het domein van persoonlijke veiligheid in kaart brengt en een aantal concrete projecten voorbereidt, waarin de hogeschool een rol kan spelen, zoals in het TETRA programma;
  • de mogelijkheden voor samenwerking met andere kennisinstellingen in kaart brengt;
  • de mogelijkheden in kaart brengt waarin de hogeschool een bijdrage kan leveren als partner van onderzoek & ontwikkeling door de bedrijfswereld;
  • aangeeft op welke manier het aspect persoonlijke veiligheid in het onderwijsaanbod van de hogeschool kan opgenomen worden;
  • aangeeft welke aspecten van de privacywetgeving van toepassing zijn bij het gebruik van bepaalde technologische innovaties in beveiliging.

Project informatie

Projectpromotor:
Philippe Haldermans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
01-06-2012 - 31-05-2013
Budget:
€ 49.200,00
Projectcode:
nog in te vullen
VTE:
1 VTE
Medewerkers:

Philippe Haldermans

Dieter Vanryckel

Sofie Moons