Ik hou van jou, ik hou alles van jou... Als liefde vechten wordt.

In 2014 waren er 11762 echtscheidingen in Vlaanderen waarvan 1726 in Limburg. 36% van deze echtscheidingen zijn vechtscheidingen waarbij ex-partners langdurig conflictueus omgaan met elkaar.  Naar schatting zijn jaarlijks 4700 Vlaamse waarvan 700 Limburgse kinderen betrokken bij een vechtscheiding. Deze cijfers onderschatten het reële aantal  kinderen die een (conflictueuze) relatiebreuk van hun ouders ervaren, aangezien heel wat koppels die uit elkaar gaan ongehuwd bleven en dus geen wettelijke echtscheiding doormaken.   De situatie van kinderen verstrikt in echtscheiding leunt mogelijks aan bij wat als een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) beschouwd kan worden. Met de wet van 2005 werd de rechter verplicht voortaan alle ouders in scheiding te wijzen op professionele echtscheidingsbemiddeling als mogelijk traject om tot akkoorden te komen net om dat hoge aantal vechtscheidingen terug te dringen. Het doel van bemiddeling is immers het conflict tussen ouders verminderen en de communicatie verbeteren.

In dit project zoomen we in op de problematiek van vechtscheidingen. We streven kennisverhoging na inzake vechtscheidingen en we besteden aandacht aan de twee oplossingsstrategieën die de hulpverlening heden aanreikt, zijnde bemiddeling en zorgtrajecten voor kinderen. De cruciale vraag die voorligt betreft de inzetbaarheid van deze bestaande strategieën in de context van hoog-conflictueuze vechtscheidingen.

Het project beoogt drie doelstellingen te realiseren:

• Kennisverhoging inzake onderscheidende kenmerken van vechtscheidingen  en perceptie door betrokken actoren

• Detecteren van knelpunten en valkuilen alsook ‘good practices’ die professionele echtscheidingsbemiddelaars ondervinden bij het omgaan met ex-partners of ouders in vechtscheiding.

• Aanscherpen van de aandacht inzake het welbevinden van het kind tijdens en na de vechtscheiding en het detecteren van good practices om dit welbevinden te bevorderen en een mogelijke VOS te detecteren en te ontmijnen.

De baten van dit project zijn drieledig:

• De resultaten zullen gedeeld worden met professionelen uit het werkveld, zowel met professionele echtscheidingsbemiddelaars als met jeugdhulpverleners, via studiedagen en publicaties in vaktijdschriften.

• De resultaten zullen voorgesteld worden aan academische peers via congressen en publicatie in (inter)nationale tijdschriften.

• Studenten zullen nauw betrokken zijn bij dit onderzoek en hun inhoudelijke alsook hun methodologische expertise ter zake aanscherpen.

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Pasteels
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
19/09/2016 - 15/09/2019
Budget:
€ 45.489
Projectcode:
9/DWO/2016/SW/P093
VTE:
0,45
Medewerkers:

Inge Pasteels

Contact

Inge Pasteels
coördinator