Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Ik hou van jou, ik hou alles van jou... Als liefde vechten wordt.

In 2014 waren er 11762 echtscheidingen in Vlaanderen waarvan 1726 in Limburg. 36% van deze echtscheidingen zijn vechtscheidingen waarbij ex-partners langdurig conflictueus omgaan met elkaar.  Naar schatting zijn jaarlijks 4700 Vlaamse waarvan 700 Limburgse kinderen betrokken bij een vechtscheiding. Deze cijfers onderschatten het reële aantal  kinderen die een (conflictueuze) relatiebreuk van hun ouders ervaren, aangezien heel wat koppels die uit elkaar gaan ongehuwd bleven en dus geen wettelijke echtscheiding doormaken.   De situatie van kinderen verstrikt in echtscheiding leunt mogelijks aan bij wat als een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) beschouwd kan worden. Met de wet van 2005 werd de rechter verplicht voortaan alle ouders in scheiding te wijzen op professionele echtscheidingsbemiddeling als mogelijk traject om tot akkoorden te komen net om dat hoge aantal vechtscheidingen terug te dringen. Het doel van bemiddeling is immers het conflict tussen ouders verminderen en de communicatie verbeteren.

In dit project zoomen we in op de problematiek van vechtscheidingen. We streven kennisverhoging na inzake vechtscheidingen en we besteden aandacht aan de twee oplossingsstrategieën die de hulpverlening heden aanreikt, zijnde bemiddeling en zorgtrajecten voor kinderen. De cruciale vraag die voorligt betreft de inzetbaarheid van deze bestaande strategieën in de context van hoog-conflictueuze vechtscheidingen.

Het project beoogt drie doelstellingen te realiseren:

• Kennisverhoging inzake onderscheidende kenmerken van vechtscheidingen  en perceptie door betrokken actoren

• Detecteren van knelpunten en valkuilen alsook ‘good practices’ die professionele echtscheidingsbemiddelaars ondervinden bij het omgaan met ex-partners of ouders in vechtscheiding.

• Aanscherpen van de aandacht inzake het welbevinden van het kind tijdens en na de vechtscheiding en het detecteren van good practices om dit welbevinden te bevorderen en een mogelijke VOS te detecteren en te ontmijnen.

De baten van dit project zijn drieledig:

• De resultaten zullen gedeeld worden met professionelen uit het werkveld, zowel met professionele echtscheidingsbemiddelaars als met jeugdhulpverleners, via studiedagen en publicaties in vaktijdschriften.

• De resultaten zullen voorgesteld worden aan academische peers via congressen en publicatie in (inter)nationale tijdschriften.

• Studenten zullen nauw betrokken zijn bij dit onderzoek en hun inhoudelijke alsook hun methodologische expertise ter zake aanscherpen.

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Pasteels
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
19/09/2016 - 15/09/2019
Budget:
€ 45.489
Projectcode:
9/DWO/2016/SW/P093
VTE:
0,45
Medewerkers:

Inge Pasteels

Contact

Inge Pasteels
coördinator