Monitoring budget- en schuldhulpverleningstrajecten

De erkende instellingen voor schuldbemiddeling boden eind 2013 aan ongeveer 66.000 gezinnen budget- en schuldhulpverlening, omgerekend twee procent van de Vlaamse gezinnen. Voor Limburg gaat het om 2,5% van de gezinnen. Vlaams Centrum Schuldenlast en CAW De Kempen uitten de wens om een monitoringinstrument te laten ontwerpen waarmee budget- en schuldhulpverleningstrajecten kunnen geëvalueerd worden. Dit project komt tegemoet aan deze vraag en heeft dan ook één grote doelstelling, nl. het ontwikkelen van het meetdesign voor dergelijk instrument dat monitoring van schuldhulpverleningstrajecten mogelijk maakt. Om deze doelstelling te realiseren zal volgende onderzoeksvraag van antwoord worden voorzien: Welke meetbare indicatoren maken het longitudinaal opvolgen en evalueren van hulpverleningstrajecten in budget- en schuldhulpverlening mogelijk? Aan de basis van dergelijk monitoringinstrument om een budget- of schuldhulpverleningstraject op te volgen ligt immers de exploratie van meetbare indicatoren die verschillende perspectieven van dergelijke trajecten in kaart tracht te brengen. We beschouwen hierbij enerzijds het perspectief van de cliënt maar ook de visie van de professional op het verloop van het traject kan anderzijds erg betekenisvol zijn in de context van een evaluatie inzake effectiviteit en empowerment. Via diepte-interviews en focusgroepgesprekken bij professionals en cliënten uit de welzijnssector (ocmw’s en caw) verzamelen we informatie om zo te komen tot een exhaustieve lijst van meetbare indicatoren.

Project informatie

Projectpromotor:
Michiel Massart
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 000 Sociale wetenschappen
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 16/09/2018
Budget:
/
Projectcode:
9/DWO/2017/SD/FR019 - 9/DWO/2017/SD/FO019
VTE:
/
Medewerkers:

Michiel Massart