Vrijwilligers gezocht

Sinds academiejaar 2015-2016 werken studenten van TS2 van de opleiding Social Work jaarlijks een project omtrent vrijwilligerswerk uit in het kader van de opleidingsonderdelen Sociaal methodisch werken: verdiepen en verbreden 2 en Integraal sociaal werk 4: de professional in de samenleving. Hiervoor organiseerden zij op 28 maart 2017 de tweede editie van het Salon van de Vrijwilliger in PXL-Congress. Bedoeling is om studenten uit TS1 maar ook extern geïnteresseerden kennis te laten maken met en warm te maken voor vrijwilligerswerk. Tegelijk biedt dit Salon van de Vrijwilliger de opportuniteit aan een 50-tal organisaties om hun werking voor te stellen in functie van het recruteren van vrijwilligers. Deze activiteit is eveneens een netwerkmoment voor organisaties onderling om o.a. hun informatie i.v.m. vrijwilligerswerk te delen en zo te leren van elkaars ervaringen ter zake.

 

Niet enkel volgde het Salon van de Vrijwilliger de planning van de Week van de Vrijwilliger die doorging van 4 tot 12 maart 2017. Tegelijk ervaarde en meldde het werkveld, naar aanleiding van de stopzetting van het Steunpunt voor vrijwilligerswerk binnen de Provincie sinds 2014, de nood aan een kanaal voor kennismaking met vrijwilligerswerk enerzijds en rekrutering van vrijwilligers anderzijds. PXL-Social Work bood met deze en vorige editie van het Salon van de Vrijwilliger een antwoord op deze noodzaak om een goeie match tussen vrijwilliger en organisatie tot stand te brengen. Eveneens werden er bijkomende workshops en lezingen voorzien.  

 

Alle inspanningen van studenten en lectoren van PXL om het Salon van de Vrijwilliger tot een jaarlijks succes te maken ten spijt, blijft dit evenement enerzijds beperkt tot 1 dag waarop de organisaties en de eventuele vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten, om de motivatie om te “vrijwilligen” aan te wakkeren en die ideale match tussen vrijwilliger en organisatie te realiseren.

 

De oefening om tot een ideale en zelfs duurzame match te komen op basis van gesprekken met beide partijen inzake competenties en talenten zoals toegepast op het Salon van de Vrijwilliger is een methodiek die inspireert en nu via onderzoek onderbouwd én bij voorkeur structureel moet verankerd worden.

 

In dit onderzoek trachten we dan ook enerzijds in kaart te brengen welke motieven vrijwilligers opgeven om aan de slag te gaan én te blijven als vrijwilliger en waarom anderen hun werk als vrijwilliger opgeven of er ondanks getoonde interesse toch niet mee starten. Anderzijds gaan we na hoe het bereiken van een ideale match tussen vrijwilliger en organisatie beter kan ingebed worden. Deze zoektocht zal ondersteund worden door de volgende editie van het Salon van de vrijwilliger die zal doorgaan op 27 maart 2018.

 

Dit projectidee werd alvast op veel enthousiasme onthaald in het maatschappelijk werkveld. Stad Hasselt is vragende partij om te participeren in dit onderzoek aangezien ze overwegen zowel een fysiek als digitaal loket te voorzien waar beide partijen terecht kunnen. Eveneens zal dit onderzoek ook multidisciplinair ingekleurd worden. Zowel de studenten van de afstudeerrichting maatschappelijk werk als van de afstudeerrichting personeelswerk (of in de toekomst de studenten van de bacheloropleiding Human Resources) zullen ingeschakeld worden aangezien dit thema beide domeinen bestrijkt.

Project informatie

Projectpromotor:
Miet Swinnen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 15/09/2019
Budget:
€47.914
Projectcode:
9/DWO/2017/SD/FR018
VTE:
0,60 VTE
Medewerkers:

Miet Swinnen

Contact

Miet Swinnen
onderzoeker