Bewegingsdetectiesystemen binnen cliënt- en taakgerichte arm- en handvaardigheidstraining bij personen met centraal neurologische aandoeningen.

Voor personen met een centraal neurologische aandoening (CNA) is het functioneren van arm en hand heel belangrijk. Een vorig PWO-project toonde de meerwaarde aan van een taak- en cliëntgerichte arm- en handvaardigheidstraining voor personen met centraal neurologische aandoeningen.  Om deze training te kunnen implementeren, is het werkveld op zoek naar een manier om meer therapie te geven zonder extra inzet van therapeuten. Technologie ondersteunde trainingen bieden de mogelijkheid om de therapie-intensiteit te verhogen zonder extra inzet van therapeuten en kan dus een oplossing bieden voor de voorgenoemd probleem. Echter, om een goede revalidatie-uitkomst te bekomen door technologie ondersteunde training, moet die training aan een aantal voorwaarden voldoen omtrent bewegingskwaliteit en intensiteit. Momenteel zijn er een aantal bewegingsdetectie systemen (BDS) op de markt, zoals o.a. de Kinect, Leapmotion … die een antwoord kunnen bieden aan de gestelde voorwaarden.
Dit project beoogt de therapeutische mogelijkheden van bewegingsdetectie systemen (BDS) te exploreren en te onderzoeken in de behandeling van arm- en handvaardigheden bij personen met centraal neurologische aandoeningen en heeft volgende concrete doelstellingen:
Voorbereiding:

 1. Inzicht verwerven in BDS nl. wat de meest gebruikte BDS systemen zijn en welke mogelijkheden voor therapeutische doeleinden op gebied van arm- en handvaardigheid er zijn
 2. Inzicht verwerven aan welke voorwaarden BDS moeten voldoen om in te zetten in een cliënt- en taakgerichte arm- en handvaardigheidstraining en inzicht op welke manier BDS ingezet kunnen worden
  Ontwikkeling en exploratie:
 3. Ontwikkeling van een cliënt- en taakgericht trainingsprogramma m.b.v. BDS waarbij bovenstaande voorwaarden geïntegreerd zijn.
 4. Evalueren van haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van cliënt- en taakgericht trainingsprogramma m.b.v. BDS voor arm- en handvaardigheid bij personen met CNA
 5. Bijsturen van trainingsprogramma met BDS in functie van resultaten van haalbaarheidsstudie
  Klinische studie:
 6. Evalueren van mogelijke positieve effecten van cliënt- en taakgericht arm- en handvaardigheidstraining met BDS op gebied van motivatie en functionele verbetering bij personen met CNA
 7. Vergroten van evidence-based handelen met BDS-ondersteunde training binnen de ergotherapie.
  Kennisverspreiding:
 8. Opleiden van ergotherapeuten ter implementatie van de cliënt- en taakgerichte training m.b.v. BDS in de klinische praktijk
 9. Faciliteren van zorgvernieuwing

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Spooren
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
 • 410 Medisch onderzoek, diagnostiek, therapie
Startdatum – einddatum:
16 september 2013 - 18 september 2016
Budget:
€ 125.923,00
Projectcode:
2/DWO/2013/HC/P054
VTE:
0,5 VTE
Medewerkers:

Els Knippenberg

Frederik Smolders

Contact

Annemie Spooren
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 52 27