Buurtgerichte zorg Sint-Hubertus – wijk Runkst: ‘Een lokaal net werkt! Detectie van sociaal kwetsbare ouderen.

Vanuit een gedeelde visie op buurtgericht zorg werken stad/OCMW Hasselt, Hogeschool PXL, Jessa Ziekenhuis, Herkenrode huisartsenkring vzw en LISTEL samen in het project 'Een lokaal net werkt' dat begin 2018 subsidies ontving van de Koning Boudewijnstichting. Het project streeft ernaar dat elke kwetsbare thuiswonende 80-plusser in Hasselt een lokaal vangnet heeft van min 1 en max 3 buurtbewoners die in acute situaties ondersteunen of bij nood tijdelijk bijspringen. Om dit te realiseren wordt in een pilootproject in eerste instantie ingezet op een uitgebreide detectie van die kwetsbare thuiswonende ouderen binnen de wijk Sint-Hubertus (Runkst, Hasselt) en wordt er een samenwerking aangegaan met een wijkorganisatie die actief is in de buurt voor de effectieve 'matchmaking'.

Project informatie

Projectpromotor:
Katrien Lannoy (voor PXL)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
1/11/2017 - 31/12/2018
Budget:
€ 55.475 (PXL: € 4.000)
Projectcode:
DWORD2HCBE002
VTE:
0,5 VTE