Care Bundles

Uit de literatuur blijkt dat ziekenhuizen en maatschappij een zware economische last dragen door patiënten die vermijdbare complicaties opdoen tijdens of na hun ziekenhuisopname. 5 tot 17% van de mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis, zou te maken krijgen met een vermijdbare fout of complicatie. De kosten die hieraan verbonden zijn, lopen op door een verlengde opnameduur. Ook de maatschappij moet meer bijdragen aangezien de patiënten langere tijd aan het arbeidsmilieu onttrokken worden, om over het verlies van kwaliteit van leven voor de patiënt nog maar te zwijgen.

Procedures worden gebruikt in ziekenhuizen om de kans op complicaties te verminderen of volledig te vermijden. Dit blijkt de theorie te zijn, in de praktijk blijkt dat procedures vaak niet geüpdate worden of vergeten worden. Jessa Ziekenhuis in Hasselt heeft dit probleem onderkend en heeft een samenwerking met PHL aangegaan om dit aan te pakken en zo hun kwaliteit van zorg te verhogen.

Om het aantal vermijdbare fouten en complicaties te verminderen, heeft het Institute for Healthcare Improvement (USA) de care bundles uitgewerkt. Uit tal van onafhankelijke, grootschalige onderzoeken is gebleken dat het gebruik van deze care bundles zeer positief is bij het reduceren van deze fouten en complicaties. Een care bundle is een opeenvolging van stappen die het vermijden van een complicatie multidisciplinair aanpakken. Het samen uitvoeren van deze stappen reduceert de complicaties van het specifieke probleem drastisch.

De doelstelling van dit PWO-project is om 5 bestaande care bundles te herwerken zodat deze bruikbaar zijn in het Jessa Ziekenhuis (deze moeten inhoudelijk bekeken worden naar bevoegdheden, gebruikte materialen, wetgeving,...) en deze te implementeren. De verschillende care bundles die geïmplementeerd zullen worden behandelen urineweginfecties, sepsis t.g.v. centraal veneuze katheter, decubitus, flebitis t.g.v. perifeer infuus en post-operatieve wondinfecties.

In het kader van het onderzoek zal het effect van de care bundle nagegaan worden. Studenten zullen hierbij een ondersteunende rol spelen.

Om de care bundles op een vlotte manier te implementeren, zal er gebruik gemaakt worden van e-learningpakketten en een assessment.

Project informatie

Projectpromotor:
Isabel Kortleven
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
Startdatum – einddatum:
september 2010 – september 2013
Budget:
€ 82.000,00
Projectcode:
2/DWO/2010/HC/P036
VTE:
1,2 VTE
Medewerkers:

Joachim Gregoor

Contact

Isabel Kortleven
onderzoeker
Tel: +32 11 77 52 16