De rol van vroedvrouwen bij prenatale screening en diagnostiek

Prenatale screening en eventuele diagnostiek zijn deel geworden van de routine zwangerschapsopvolging in Vlaanderen. Onderzoek bij zwangeren heeft aangetoond dat zij vaak weinig begrijpen en /of onthouden van de informatie die ze over de testen krijgen. Psychologische stress, de complexe testresultaten en grote verschillen in kwaliteit van counseling hebben een invloed op de mate waarin sprake is van een informed consent: het geïnformeerd toestemmen in prenatale screeningstesten. Nochtans kunnen de resultaten van prenatale screening belangrijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor verdere diagnose via vlokkentest  of vruchtwaterpunctie (met risico’s op miskraam) en eventuele zwanger-schapsafbreking. Verschillende auteurs pleiten dan ook voor professionele multidisciplinaire counseling bij prenatale screening.


Voorliggend PWO-voorstel gaat uit van de hypothese dat vroedvrouwen een belangrijke rol kunnen spelen in de counseling bij prenatale screening en diagnostiek. Via kwalitatief onderzoek bij vroedvrouwen en sleutelfiguren uit de verloskunde wordt onderzocht hoe de rol van vroedvrouwen kan worden ingevuld en welke de randvoorwaarden daarvoor zijn. Daarnaast wordt (op vraag van het werkveld) een wetenschappelijk onderbouwd modulair vormings- en trainingspakket uitgewerkt omtrent counseling bij prenatale screening en diagnostiek.


Project informatie

Projectpromotor:
Katrien Ruytjens (KHLIM)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 570 Obstetriek, gynaecologie, andrologie, voortplanting, sexualiteit
Startdatum – einddatum:
november 2010 - november 2012
Budget:
€ 74.821,00
Projectcode:
2/DWO/2010/HC/P037
VTE:
1,2 VTE
Medewerkers:

Heleen Van Den Bogerd