Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

De rol van zorgprofessionals inzake angstreductie bij medische procedures bij jonge kinderen in het ziekenhuis

Ondanks het feit dat er reeds heel wat evidence based interventies zijn ontwikkeld, blijkt dat het voor zorgprofessionals niet altijd evident is om voor een kind dat een medische procedure zal ondergaan, een gepaste strategie voor stressreductie uit te stippelen.

We merken op dat er enerzijds zorgprofessionals in regionale ziekenhuizen vaardigheden en ski/Is ontbreken die nodig zijn om kinderen correct te begeleiden tijdens diverse medische procedures. Anderzijds biedt de huidige zorgorganisatie en -context (hoe zorg georganiseerd wordt in de instelling, bestaffing, interdisciplinaire samenwerking, beschikbare infrastructuur tijdens medische procedures) binnen regionale ziekenhuizen vaak onvoldoende draagvlak om procedureel comfort integraal te kunnen aanbieden aan kinderen en hun ouders.

Vanuit de Nederlandse onderzoeksgroep van prof. Dr. P. Leroy (Leroy et al., 2016), in samenwerking met prof. Dr. Baruch Krauss (Harvard Medical School), is er de afgelopen jaren ingezet op een totaalbenadering van de zorgcontext inzake procedureel comfort bij kinderen. Het correct begeleiden van een jong kind doorheen een medische procedure kan voor heel wat minder stress zorgen bij ouder, kind en zorgverlener maar dient ingebed te zijn in de gehele zorgcontext waarbij het zorgteam verantwoordelijkheid draagt om procedureel comfort te bieden aan elk kind.

Om een antwoord te bieden op de hulpvragen vanuit de Vlaamse pediatrische zorg, trachten we een hedendaags Nederlands opleidingsconcept (PROSA) rond procedureel comfort te vertalen naar de Vlaamse complexe zorgrealiteit om zo zorg voor Belgische kinderen traumavrij en kwaliteitsvol te laten verlopen volgens de huidige standaarden.

Project informatie

Projectpromotor:
Jo Vrancken
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
19/9/2022 – 15/9/2024
Budget:
PXL: € 221.950,87
Projectcode:
2/DWO/2022/HC/P143
VTE:
2,59 VTE
Medewerkers:

Ine Achten

Jo Vrancken