Des-Re-Be

Dit project richt zich op de verbetering van publieke dienstverlening in het domein van revalidatie en arbeidsparticipatie. Twee regio’s delen hun ervaringen omtrent de inzet van het IMBA-systeem om persoonlijk capaciteiten en jobeisen van een persoon geobjectiveerd in beeld te brengen. Het instrument speelt zowel in op noden vanuit de arbeidsgerichte revalidatie als vanuit de arbeidsbemiddeling en draagt daarmee bij aan 1) individueel empowerment van revalidanten; 2) behoud/herstel van levenskwaliteit voor revalidanten; 3) activeren van latente labour-force en, 4) verminderen van maatschappelijke kost van langdurige ongeschiktheid.
In Duitsland heeft men ervaring met het gebruik van de tool binnen de arbeidsrehabilitatie. In Belgisch Limburg (GTB en Hogeschool PXL) is er ervaring opgebouwd om IMBA in te zetten in de arbeidsbemiddeling en de indicering. Door kennis te maken met het instrument en met de inzichten/ervaringen van zorg- en dienstverleners uit de twee landen, ontstaat er een opportuniteit om zorg- en dienstverlening significant te verbeteren. Belangrijke uitdaging ligt hier in het tot stand brengen van tools en vorming die ook in een Nederlandstalige context kan ingezet worden zonder dat er aan betrouwbaarheidsvaliditeit van de IMBA ingeboet wordt. Er zal dan ook veel aandacht besteed worden aan een correcte vertaling van de Duitse versie naar een Nederlandstalige versie. Op die manier ontstaat een adequate en in alle opzichten correcte (ethisch, deontologisch) doorstroom van informatie die uitwisselbaar is binnen de Euregio.

- Met subsidiëring door het People to People-project Interreg V-A Euregio Maas-Rijn,
- Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg V A-programma Euregio Maas-Rijn

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Spooren
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
14/06/2018 - 30/06/2019
Budget:
Totaal: € 36.957,50 (PXL: € 18.950,00)
Projectcode:
2/DWO/2018/HC/I040
VTE:
0,115
Medewerkers:

Annemie Spooren

Huguette Desiron

Monia Vereecken

Sanne Van Craeyevelt