EDUGAME

Haalbaarheidsstudie in functie van de ontwikkeling van een serious game voor de voorbereiding van kinderen en ouders op een opname in het ziekenhuis. Zowel uit studies als uit beroepservaring blijkt dat een hospitalisatie een aangrijpende gebeurtenis is voor zowel het kind als de ouders. De verschillende actoren bereiden kind en ouders hier op een inconsistente manier op voor waardoor dit vaak geheel of gedeeltelijk haar doel mist. Wij willen een haalbaarheidsstudie doen of een web-based serious game hier een antwoord op kan bieden. Zo'n game sluit nauw aan bij de leefwereld van het kind en kan kinderen en ouders op een interactieve, laagdrempelige manier laten zien hoe een ziekenhuisopname eraan toe gaat.

Jaarlijks worden er meer dan 6000 kinderen opgenomen (gehospitaliseerd of dagopname) in het Jessa Ziekenhuis. Kinderen worden opgenomen voor onderzoeken, observaties, heelkundige ingrepen of langdurige behandelingen. Het spreekt voor zich dat zo een opname een erg ingrijpende gebeurtenis is voor kind en ouders. Uit tal van onderzoeken blijkt dat een goede voorbereiding van kinderen hierbij een erg gunstig resultaat heeft op angst, stress en zelfs op postoperatieve pijn. Er wordt in ziekenhuizen reeds hard gewerkt om deze voorbereiding goed aan te pakken. Vaak echter mist deze voorbereiding geheel of gedeeltelijk haar doel. Initiatieven worden vaak eenzijdig ontwikkeld en variëren sterk van instelling tot instelling. Daarnaast zijn dergelijke initiatieven vaak niet helemaal up-to-date met de maatschappelijke evoluties. Op deze problemen wil dit project een antwoord bieden door een onderzoek naar de haalbaarheid van en de uiteindelijke ontwikkeling van een serious game dat op een doelgroepgerichte wijze informatie verstrekt aan kinderen en ouders en dit op een erg interactieve manier die past in de leefwereld van het kind. Niet alleen tijdens de hospitalisatie moeten kinderen en ouders gebruik kunnen maken van dit game maar ook thuis in de gekende omgeving en op school. Het idee is dan ook om het serious game web-based te construeren zodat het kind overal toegang kan vinden tot het spel. Eerst en vooral kan de game op school worden geïntegreerd in een lessenpakket zodat het kind lang voor er sprake is van een ziekenhuisopname al een behoorlijk beeld heeft van de wereld in het ziekenhuis. Ten tweede kunnen ouders bij een geplande opname ‘s avonds rustig op de bank met de laptop of de tablet gamen met het kind. Tenslotte kan de game tijdens de ziekenhuisopname gehanteerd worden om de kinderen voor te bereiden op onderzoeken of ingrepen.

Om dit project tot stand te brengen is er een samenwerking tussen het Jessa Ziekenhuis, de KT scholengroep en de Hogeschool PXL met de volgende departementen:  het departement healthcare, het departement toegepaste informatica en het departement Education: kleuteronderwijs en lagere school. Het spreekt voor zich dat het ontwikkelde game niet alleen zijn intrede zal doen binnen het Jessa ziekenhuis of de KT- scholengroep. Het project wil aan een maatschappelijke nood, namelijk informatieverstrekking op een kindvriendelijke manier, tegemoet komen. Dit kan enkel wanneer ook andere partners in een latere fase worden betrokken, al dan niet binnen de eigen landsgrenzen.
De vragen die in deze eerste  fase (haalbaarheidsonderzoek) worden gesteld, zijn de volgende:

  1. Welke informatie moet of wil een kind op voorhand krijgen? Wat vinden ouders daarbij belangrijk?
  2. Waaraan moet een serious game voldoen om de bovenvermelde doelstelling te kunnen realiseren? Welke  speluitdaging is hiervoor optimaal? Welke vormgeving moet hiervoor ontwikkeld worden? Hoe kan de beleving geoptimaliseerd worden? Hoe kan het leereffect gemaximaliseerd worden?
  3. Zijn er in binnen- en/of buitenland vergelijkbare serious games die een inspiratiebron kunnen vormen of in aangepaste vorm gebruikt kunnen worden voor de bovenvermelde doeleinden?
  4. Uit wat bestaat het game design document voor dit game?
  5. Welke competenties zijn er nodig om dit game te realiseren?
  6. Wat kost de ontwikkeling van dit game?
  7. Welk tijdspad gaat gepaard met de ontwikkeling van dit game?
  8. Op welke manier kan dit game maximaal gevaloriseerd worden, ook in andere zorginstellingen?

Project informatie

Projectpromotor:
: Leen Coremans (Jessa ziekenhuis), Liesbeth De Gryse (Hogeschool PXL) en Jo Vrancken (Hogeschool PXL)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01-10-2013 - 01-10-2014
Budget:
€ 50.000,00 (PXL € 36.725,34)
Projectcode:
2/DWO/2013/HC/VL005
VTE:
nog in te vullen