ERNAH (Euregionaal Project Niet-Aangeboren Hersenletsels)

Het departement PXL-Healthcare is vanaf 2012 projecthouder van het LSM-project ERNAH.


Personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) vertonen zeer diverse lichamelijke, emotionele en cognitieve stoornissen waarbij deze personen en hun  naaste omgeving dikwijls veel problemen ondervinden om terug te participeren in de maatschappij. De zorg en revalidatie van deze personen komt tot op heden nog onvoldoende tegemoet aan de individuele zorg van een persoon met NAH. 


Om de 'zorg op maat' voor personen met NAH te verbeteren, werd via het ERNAH voortraject (omgevingsanalyse en bevraging van de betrokken organisaties) de knelpunten en verbetersuggesties in kaart gebracht. Op basis van dit voortraject werden drie deelprojecten geformuleerd; vanuit een diagnostisch (deelproject screeningsinstrument), een therapeutisch (deelproject zorgtraject) en een adviserend en sensibiliserend oogpunt (deelproject onderwijs & onderzoek).


Deze deelprojecten zijn sterk aan elkaar gelukt en vullen elkaar op verschillende vlakken aan.


Het ERNAH-project is een samenwerking tussen 5 partners (PXL, vzw Mané, Stichting Adelante (NL), KHLim en vzw SEN). Het projectteam bestaat momenteel uit 1 coördinator, 6 onderzoekers en 1 medewerker. Een 40-tal stakeholders maken deel uit van het Limburgs Platform NAH, dat als koepel voor het ERNAH-project optreedt. De stakeholders maken tevens deel uit van de werkgroepen per deelproject.

Project informatie

Projectpromotor:
Frederik Houben
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
01-10-2012 - 30-09-2015
Budget:
€ 500.000,00 (PXL 303.291,11)
Projectcode:
2/DWO/2012/HC/Z014
VTE:
2,77 VTE