Een open intelligent revalidatie framework (IRF)

Het TETRA-project ‘Een open intelligent revalidatie framework (IRF) voor cliëntgerichte functionele therapie m.b.v. bewegingsdetectiesystemen’ is een samenwerking tussen Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt en Hogeschool West.

Fysieke revalidatie is belangrijk voor personen met neurologische en musculoskeletale aandoeningen om terug beter te functioneren in de maatschappij en kan een grote bijdrage leveren aan de mate van zelfredzaamheid en bijgevolg de levenskwaliteit. Binnen de fysieke revalidatie is de cliëntgerichte functionele benadering uitermate belangrijk omdat de patiënt betrokken wordt in het opstellen van doelen en de therapie individueel afgesteld is op de noden en activiteiten die de persoon zelf kiest. Er is nood aan een brede toepassing van de cliëntgerichte benadering in de revalidatie en zorgsector, hierbij is men echter op zoek naar methoden om extra cliëntgerichte therapie te creëren binnen de reguliere therapie zonder de inzet van therapeuten te vergroten. Vanuit de revalidatiesector groeit de bereidheid om technologie te gebruiken voor cliëntgerichte functionele revalidatie.

Dit project beoogt het ontwikkelen van een open IRF waarbijbestaande technologie gebruikt kan worden voor het aanbieden van cliëntgerichte functionele revalidatie. In dit project wordt het IRF, gekoppeld met de Microsoft Kinect, getest op haalbaarheid en trainingseffecten bij patiënten met neurologische en musculoskeletale aandoeningen, zowel in de klinische revalidatiesetting in ziekenhuizen als in de privé revalidatiesetting. Dit project richt zich op de revalidatiesector en op de technologiesector waarvan verschillende vertegenwoordigers deel uitmaken van de gebruikersgroep.

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Spooren en Steven Palmaers
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 710 Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie
Startdatum – einddatum:
1/10/2013 - 30/09/2016
Budget:
Totaal: €382 067,00 (PXL: €260 143,06)
Projectcode:
2/DWO/2014/HC/T012
VTE:
2,843

Contact

Annemie Spooren
onderzoekshoofd
Steven Palmaers
onderzoekshoofd