Exploratie van het gebruik van “Virtual-Reality” in cliëntgericht advies voor mensen met nood aan woningaanpassingen

Woningaanpassingen zijn kostelijk en voldoen in de praktijk niet altijd optimaal aan de noden van de persoon met een beperking. Ook het advies is niet altijd even cliëntgericht en vaak moeten er abstracte keuzes gemaakt worden. Professionele adviesverleners/ergotherapeuten ervaren de nood om nieuwe technologie in te zetten om gezamenlijke besluitvorming en op maat gemaakte oplossingen te faciliteren. Virtual Reality (VR) kan adviseurs en gebruikers helpen om een optimale woonomgeving te simuleren en uit te testen, alsook om aanpassingen te visualiseren alvorens te implementeren.

Dit project beoogt de uitwerking van een proof of concept in de toepassing van Virtual Reality (VR) in cliëntgerichte adviesverlening ifv van woningaanpassingen voor mensen met een beperking.

Project informatie

Projectpromotor:
Erwin Vanroye
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
  • T 120 Systeemtechnologie, computertechnologie
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 - 20/09/2020
Budget:
€206.822
Projectcode:
2/DWO/2017/HC/P096
VTE:
2,55 VTE
Medewerkers:

Erwin Vanroye

Wesley Ceulemans

Frederik Smolders

Contact

Erwin Vanroye
onderzoeker