Healthline – Healthcare academy for innovative learning

Levenslang leren is van groot belang voor werknemers binnen de zorgsector. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn op zoek naar alternatieve vormen van leervormen die even effectief zijn dan de traditionele methodes. Zo willen zorginstellingen het aanwezige vormingsaanbod aanbieden in de vorm van een e-learningpakket al dan niet in combinatie met een vorm van contactonderwijs.

Het is van belang om de leerinhoud op de meest adequate wijze aan te bieden aan de werknemer. Maar binnen de zorginstellingen is de groep van verpleegkundigen zeer heterogeen en verwachten we een waaier van leervoorkeuren.

Bij het gebruik van een elektronische component tijdens het leerproces zijn er een aantal factoren die een belangrijke rol spelen: een duidelijke visie rond leren, het bezitten van deskundigheid rond de leerstof, de aanwezigheid van digitaal beeldmateriaal en een aangepaste ICT- infrastructuur. Ook binnen zorginstellingen zijn deze factoren meebepalend in het slagen van een elektronisch leerpakket.

Enerzijds willen we binnen dit project de leervoorkeuren bij verpleegkundigen en verzorgenden onderzoeken werkzaam binnen 2 Limburgse ziekenhuizen en 1 Rust- en verzorgingstehuis.
Anderzijds willen we bij de werkgevers op meerdere leidinggevende niveaus hun behoeften en mogelijkheden onderzoeken betreffende het gebruik van elektronische leervormen.

Met de verzamelde gegevens willen we een blauwdruk ontwikkelen van een innovatief didactisch model dat maximaal beantwoordt aan de wensen en condities van de verschillende stakeholders binnen de zorgsector. Deze blauwdruk zal afgetoetst worden aan een representatie van stakeholders.

Project informatie

Projectpromotor:
Joachim Gregoor
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 19/09/2021
Budget:
€ 171.004
Projectcode:
2/DWO/2018/HC/P110
VTE:
2,10 VTE
Medewerkers:

Joachim Gregoor

Koen Timmers

Rianne Golsteijn

Jochen Bergs

Contact

Joachim Gregoor
onderzoeker