I-Act: stappen ter valorisatie

Het intelligent Activity-based Client-centred Training (iACT) systeem is een revalidatietool op basis van het bewegingsdetectiesysteem Microsoft Kinect. Het biedt de mogelijkheid om zelfgekozen activiteiten te trainen via geïndividualiseerde oefeningen en daarbij feedback te ontvangen rond de kwaliteit van beweging. Het iACT systeem  biedt vele mogelijkheden voor het werkvelden wordt goed onthaald door de gebruikers (therapeuten en patiënten). Vanuit deze gebruikers is er vraag naar het verder beschikbaar stellen van het iACT systeem. Daarom heeft het voorliggende project tot doel een valorisatietraject op te starten. Het doel van dit project is dan ook om de bewijskracht te vergroten door een gecontroleerde studie uit te voeren en de doelgroep van neurologische revalidanten uit te breiden naar ouderen, zodat het breder inzetbaar is en kans op valorisatie toeneemt. Verder beoogt dit project een aanzet te doen tot vermarkting van het iACT systeem door contacten te leggen met bedrijven in de technologische revalidatie. Het project heeft een duurtijd van 2 jaar.

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Spooren
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 98.270
Projectcode:
2/DWO/2016/HC/P094
VTE:
1,25 VTE
Medewerkers:

Els Knippenberg

Contact

Els Knippenberg
onderzoeker