Leefbaar wonen

Dit praktijkgericht onderzoek kadert binnen de Expertisecel Ouderenzorg PXL-Healthcare en de uitbouw van het Universal Design Woonlabo op de campus van het departement PXL-Healthcare. Het PWO-project sluit aan bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan (2010) en het huidige Vlaamse woonzorgdecreet (2010) en wil, na een systematische review van de (inter)nationale literatuur en continue uitbouw van een netwerk met experten op het gebied van de domeinen “Zorg & Wonen”, de technologische innovaties in de thuisgezondheidszorg inventariseren en transfereren naar een database (assessments, hulpmiddelen en zorgtechnologieën).

Vanuit deze database zal een interdisciplinair interventieprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen, gebruik makend van de webapplicatie “Ergotherapeutisch Handelingsprofiel” (EHP: http://ehp.PXL.be), uitgevoerd en gevaloriseerd worden om de dienstverlening in de thuiszorg uit te bouwen en te optimaliseren.

Op basis van de opgebouwde expertise en de kennis vanuit het praktijkgericht onderzoek zal er een vormings- en trainingsprogramma en consultancy voor ouderen, mantelzorgers en (toekomstige) zorgprofessionals ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Grommen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
17-09-12 13-09-15
Budget:
€ 95.727,77
Projectcode:
2/DWO/2012/EC/P048
VTE:
x VTE
Medewerkers:

Myriam Westhovens

Jan Jochems

Mieke Nijs

Contact

Wouter Grommen
coördinator
Tel: +32 11 77 52 17