NAH: Onderwijs & Onderzoek

Het deelproject focust zich op een uitbreiding en verankering van het thema NAH in onderwijs en onderzoek. De vorming (zowel basis als gespecialiseerde vorming) zal gebaseerd worden op competentieprofielen die opgesteld worden voor verschillende disciplines over verschillende settings. Verder zal er een module psycho-educatie samengesteld worden. Voor het garanderen van stageplaatsen zullen de stakeholders bevraagd worden naar kwaliteitsvolle stageplaatsen en deze zullen afgetoetst worden met de verschillende onderwijsinstellingen. Voor het creëren van onderzoeksprojecten en afstudeerprojecten zullen de stakeholders bevraagd worden naar onderzoeks- en innovatiedoelstellingen en prioriteiten. Op basis hiervan zullen (gezamenlijke) projecten uitgewerkt worden.

Project informatie

Projectpromotor:
nog in te vullen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
nog in te vullen
Budget:
nog in te vullen
Projectcode:
nog in te vullen
VTE:
nog in te vullen