Oncopunt: de digitale ondersteuning voor de thuiszorg

Binnen de organisatie van de oncologische zorg zien we steeds meer verpleegkundig oncologisch specialisten die instaan voor de totale ondersteuning van de oncologische patiënt tijdens zijn behandeltraject. Dit kan zijn vanaf de diagnose, de chirurgische ingreep, de chemotherapiekuur t.e.m. de nazorg van de oncologische patiënt. De patiënt kan op elk moment persoonlijk terecht met zijn/haar vragen en problemen bij deze verpleegkundige specialisten. De ondersteuning gebeurt hier zowel op psycho-sociaal, als op technisch vlak.

Wij zien dat de oncologische patiënt zijn korte ziekenhuisopnames afwisselt met lange periodes thuis waarbij de patiënt vaak in contact komt met zijn de thuisverpleegkundige en andere hulpverleners. De patiënt kan echter vaak met zijn specifieke vragen niet terecht bij deze professionels vanwege het specifieke oncologische karakter. De thuisverpleegkundige zou een belangrijke rol kunnen hebben om de continuïteit van zorg en correcte informatie voor de oncologische patiënt te kunnen waarborgen.

De laatste jaren zien wij een groei in digitale mogelijkheden om beeld en ander materiaal via mobiele toestellen aan te bieden. Binnen dit project wensen wij af te toetsen op welke wijze wij deze toestellen kunnen gebruiken om het specifieke karakter van de oncologische thuiszorg te ondersteunen. Wij denken hierbij aan het aanbieden van digitaal educatief materiaal voor de thuisverpleegkundigen en indien mogelijk eveneens voor de oncologische patiënt. De inhoud van het digitaal beeldmateriaal zal in functie van de specifieke patiënt en meerbepaald in functie van zijn zorgfase aangeboden worden. Deze informatie is bedoeld voor alle professionele hulpverleners welke met de oncologische patiënt in aanraking komen.

Praktisch gezien wensen wij een portaalsite te maken waar zowel  patiënt als de hulpverlener terecht kan voor specifiek digitaal materiaal afhankelijk van de fase waarin de patiënt zich bevindt. Het zal de oncologisch verpleegkundig specialist zijn die zal bepalen wie toegang heeft tot welke specifieke informatie.

In de loop van februari 2012 is er de start gegeven van het Oncologisch Studiecentrum Erica Thys. Als eerste project wensen zij een transmuraal zorgpad voor de psychosociale begeleiding van de kankerpatiënt te maken. Hierbij zou bepaald worden wie en welke ondersteuning de oncologische patiënt in de veschillende stappen van zijn traject zou kunnen verkrijgen van de verschillende hulpverleners. Het project “oncopunt” zou hierbij voor alle hulpverleners betrokken bij de oncologische patiënt een praktische invulling van het transmuraal zorgpad kunnen betekenen. 

Project informatie

Projectpromotor:
Joachim Gregoor
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
Startdatum – einddatum:
17 september 2012 – 13 september 2015
Budget:
€ 89.169,91
Projectcode:
2/DWO/2012/EC/P049
VTE:
1,22 VTE

Contact

Joachim Gregoor
onderzoeker
Tel: +32 11 77 52 05