Ontwikkelen en implementeren van een transdisciplinair screeningsinstrument voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een blijvend hersenletsel als gevolg van een traumatisch, niet traumatisch en degeneratieve oorzaak. Dit leidt tot een verminderd functioneren en een verminderde participatie in de maatschappij. De problemen en noden omtrent het functioneren veranderen afhankelijk van de situatie op bepaalde momenten en fases in het leven van de persoon met een NAH.
Gezien de complexiteit van NAH is er vanuit de verschillende zorgsectoren vraag naar een screeningstool als cliëntopvolgsysteem tijdens het traject van personen met NAH. Hiervoor moet het functioneren van de persoon met NAH en zijn participatie in de maatschappij in kaart gebracht worden, vanuit de invalshoek van zowel de zorgverlener, de persoon met NAH en de betrokken mantelzorger. Ook de evolutie van de verschillende aspecten van het functioneren in de tijd moet opgevolgd kunnen worden.
 
Deze problematiek blijkt duidelijk uit de uitgebreide omgevingsanalyse en voorstudie in het (Limburgse) zorglandschap die uitgevoerd is in kader van het ERNAH-voortraject en waarbij een dertigtal stakeholders in het euregionale zorglandschap werden bevraagd.
 
Het project beoogt als eindresultaat een gebruiksklaar digitaal screeningsinstrument dat door de verschillende zorginstellingen gebruikt kan worden om het functioneren van mensen met NAH op gebied van activiteiten en participatie op te volgen tijdens de verschillende fasen van het traject dat doorlopen wordt.

Door het toepassen van het screeningsinstrument op een grote patiëntenpopulatie tijdens de verschillende fasen van het traject kunnen databanken aangelegd worden met gestandaardiseerde (geanonimiseerde) data over deze patiëntenpopulatie. De gecodeerde gegevens kunnen gebruikt worden voor verder wetenschappelijk onderzoek en het objectiveren van de resultaten van behandelmethodes. Dit kan op termijn leiden tot het opstellen van best practices voor de transdisciplinaire behandeling en opvolging van mensen met NAH.


 

Project informatie

Projectpromotor:
Frederik Houben
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
16 september 2013 - 13 september 2015
Budget:
€ 54.563,00
Projectcode:
2/DWO/2013/HC/P055
VTE:
0,35 VTE
Medewerkers:

Katrien Lannoy

Chris Indeherberge

Roel Bosmans

Jan Jochems

 

Contact

Frederik Houben
onderzoeker
Tel: +32 11 77 52 26