Op kompas na depressie

In onze hedendaagse maatschappij vormen depressieve aandoeningen een belangrijke oorzaak van ziekte. Zowel literatuuronderzoek als de reële praktijksituatie tonen aan dat het hoge aantal heropnames (voornamelijk kort na ontslag) bij patiënten met een depressieve aandoening een knelpunt is. De cijfers voor heropname bij depressie zijn vergelijkbaar met deze voor schizofrenie, wat een indicatie geeft over de ernst van dit probleem. Herval heeft niet alleen invloed op de patiënt zelf, maar eveneens op de kosten en specifieke noden van de dienstverlening.

Dit project was een vervolg op het PWO project ‘stemmingsstoornissen’: De uitwerking van een actieplan om het ‘draaideurfenomeen’ bij volwassen psychiatrische patiënten met stemmingsstoornissen aan te pakken (2DWO/2008/RE/P029)’ (sept.2008 – sept.2011).

Dit onderzoeksproject beoogde om een evidence based, multidisciplinair actieplan te ontwikkelen om heropname bij depressieve patiënten (18-65 jaar) te vermijden. Bij de uitwerking van deze richtlijn werd rekening gehouden met de noden van de zorgvragers op alle belangrijke levensgebieden. De Multidisciplinaire richtlijn “Op Kompas na depressie: Richtlijn voor hervalpreventie van patiënten met een unipolaire depressieve stemmingsstoornis” is voltooid op basis van een literatuuronderzoek, focusgesprekken met stakeholders en de verkregen resultaten uit voorgaand onderzoek uitgewerkt worden. De richtlijn werd afgetoetst bij de stakeholders, zowel de residentiële sector, CGG, als de thuiszorg.

Project informatie

Projectpromotor:
Anja Depoortere
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
Startdatum – einddatum:
19 september 2011- 15 september 2013
Budget:
€ 43.543,00
Projectcode:
2/DWO/2011/HC/P047
VTE:
0,25 VTE
Medewerkers:

Benny Claes

Kathelijne Lenaerts

Evelien Jughmans

Erik Nuyts