Stay@home with dementia: van behoefte tot implementatie van zorgtechnologie. Methodiek en praktijk

Bedrijven geven aan dat hun producten en diensten in zorgtechnologie moeizaam hun weg vinden naar de thuiszorgmarkt, ondanks de voordelen zoals langer zelfstandig kunnen thuis wonen, efficiënter gebruik van middelen en personen in de zorg. Het algemene doel van dit TETRA-project is om bedrijven specifieke expertise bij te brengen om producten en diensten beter af te stemmen op de noden van de doelgroep. personen met lichte dementie zodat ze beter inzetbaar zijn. Dit gebeurt enerzijds via het ontwikkelen van een aantal methodieken voor het hele proces van ontwerp tot vermarkting en anderzijds door het toepassen van deze methodieken in praktijk. Dit bevordert de implementatie van deze specifieke zorgtechnologie met als doel personen met lichte dementie langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen.

De resultaten uit het TETRA-project, kunnen gebruikt worden door een verschillende grote doelgroepen die ook vertegenwoordigd worden in de gebruikersgroep: bedrijven in de zorgtechnologiesector (reeds bestaande zorgtechnologie-aanbieders), bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe producten en/of de integratie van bestaande producten en installatiebedrijven en systeemintegratoren), zorg- en dienstverlenende bedrijven en eindgebruikers (personen met dementie, mantelzorgers en familie en professionele zorgverleners).

De resultaten worden bekomen via volgende concrete doelen:

-          Het creëren van een permanente dialoog, interactie en samenwerking tussen ondernemingen, zorgactoren, kenniscentra en overheidsinstanties die de kennis zullen toepassen in hun onderneming.

-          Het uitwerken van een roadmap die obv behoeften/noden en randvoorwaarden komt tot een eisenpakket waaraan zorgtechnologie moet voldoen.

-          Het faciliteren en ondersteunen van bedrijventeams met complementaire business activiteiten voor het bouwen van demonstrators aan de hand van interactieve co-creatiesessies met bedrijven, zorgactoren en experten  en het aanreiken van reële testruimte.

-          Het testen en valideren van de demonstators in een labosetting.

-          Het implementeren en testen van de demonstrators in de thuissituatie bij alleenstaande personen met lichte dementie.

-          Het opstellen van 3 werkwijzers: ‘werkwijzer demonstrator zorgtechnologie’ (toepassen van de roadmap in praktijk), ‘werkwijzer business modeling zorgtechnologie’ ter validatie van de demonstrators op de economische haalbaarheid en potentieel marktbereik, en ‘werkwijzer implementatie zorgtechnologie’.

Dit project beoogt een  economische meerwaarde te creëren door ondernemers te faciliteren om innovatieve producten te ontwikkelen die inspelen op de noden van de zorgvrager. Hierdoor kunnen producten beter afgestemd worden op de markt en levert dit bedrijven een grotere afzetmarkt, hetgeen kan leiden tot nog meer innovatie, meer tewerkstelling en meer investeringen. Het betrekken en opleiden van jonge onderzoekers, studenten (junior collega’s) en mensen uit de zorgsector stimuleert ook de economische ontwikkeling gezien zij in het werkveld deze innovatie verder zullen uitdragen. Voor zorg- en dienstbedrijven voorziet dit project een efficiëntere inzet van personeel (en dus meer omzet) zonder een vermindering van de kwaliteit van zorg en een potentiele kostenreductie bij de ziekteverzekering.

De maatschappelijke impact situeert zich bij de personen met dementie die liefst in hun eigen vertrouwde huiselijke omgeving willen blijven wonen en bij mantelzorgers (door een vermindering van subjectieve stress  en verminderde  belasting). Verder spelen deze  resultaten in op  de vermaatschappelijking van de zorg.

Voor meer info: Stay@homewithdementia_wegwijzers

Project informatie

Projectpromotor:
Hogeschool PXL (Annemie Spooren)
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
01/10/2017 - 30/09/2019
Budget:
€ 420.166,57 (PXL: € 190.756,00)
Projectcode:
2/DWO/2017/HC/T017
VTE:
1,7 VTE
Medewerkers:

Annemie Spooren

Ryanne Lemmens

Jorina Reeckmans

Contact

Annemie Spooren
onderzoekshoofd