Taakspecifieke cliëntgerichte training van arm- en handvaardigheid bij personen met MS.

Cliëntgerichte therapie en individuele doelbepaling zijn belangrijke componenten in de revalidatie bij personen met neurologische aandoeningen.  Deze patiënten worden vaak geconfronteerd met problemen van arm en hand waarbij de mate van arm- en handvaardigheid in grote mate hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven bepaalt.


Gezien de voordelen van cliëntgericht  therapie en van taakgerichte training, wil men in dit project nagaan:  1) Welke methode het meest geschikt is om in individuele doelen te extraheren; 2) Welke trainingsmethoden ter verbetering van arm en hand er momenteel bestaan voor MS? 3) Welke componenten moeten er aanwezig zijn in een cliënt- en taakgericht revalidatieprogramma? 4) Wat de meerwaarde is van een cliënt- en taakgericht revalidatieprogramma ter verbetering van arm- en handvaardigheid t.o.v. een standaard arm- en hand trainingsprogramma.


Methode: Onderzoeksvraag 1: cross-sectionele studie bij personen met MS en CVA; 2 en 3: systematische review; 4: gerandomiseerd gecontrolleerde multi-centre studie bij personen met MS en CVA


Resultaten: 1) Patiënten (n=51  (24 CVA en 27 MS)) kunnen significant meer doelen identificeren (p<0.025) door gebruik te maken van een cliëntgericht meetinstrument zoals de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). 2 en 3) Een systematische review  toont aan dat er nood is aan het ontwikkelen van een cliënt- en taakgericht trainingsprogramma waarbij principes van motorisch leren en trainingsfysiologie gebruikt worden. 4) Een RCT met 42 patiënten (15 CVA en 27 MS) toont dat patiënten die de cliënt- en taakgerichte handvaardigheidstraining krijgen significant meer vooruit gaan (p<0.025)  op individueel gekozen doelen (gemeten met Goal Attainmen Scale (GAS)-score)  dan patiënten die standaard therapie kregen.


Conclusie: De COPM is een geschikt instrument om doelen te extraheren.


Een cliënt– en taakgerichte training biedt een meerwaarde om vooruit te gaan op individueel gekozen doelen in vergelijking met standaard therapie.


Er is vraag om de cliënt– en taakgerichte training verder toe te passen, echter zonder verhoging van inzet therapeuten.

 

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Spooren
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 710 Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie
Startdatum – einddatum:
20 september 2010 tot 19 september 2013
Budget:
€ 94.000,00
Projectcode:
2/DWO/2010/HC/P035
VTE:
1,4 VTE

Contact

Annemie Spooren
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 52 27