Werken aan kwaliteit van stages met het oog op jobinvulling in de ouderenzorg: een nieuwe methodiek.

Dubbele vergrijzing

Omwille van de vergrijzing  en de pensioneringsgolf binnen de zorgsector is er een hoge groei van het aantal vacatures in de ouderenzorg (Pacolet, Vanormelingen, De Coninck, 2014). Binnen de bedrijfstak ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ zou de werkgelegenheid stijgen van 305 000 personen in 2010 naar ongeveer 351 000 personen in 2017. Deze stijging is zowel te wijten aan de groei van de bedrijfstak als aan de te vervangen personeelsleden omwille van de vergrijzing (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, dient er ingezet te worden op kwaliteitsvolle stages.

Positieve beeldvorming ouderenzorg

Knelpunt aan het invullen van dit  stijgende aantal vacatures is dat ouderenzorg vaak te kampen heeft met een negatieve beeldvorming (Hanson, 2014; Coffey et al., 2015). Verpleegkunde blijft een knelpuntberoep, én te weinig verpleegkundigen maken een bewuste keuze voor ouderenzorg. Daarnaast toont onderzoek aan dat slechts 9% van de laatstejaarsstudenten verpleegkunde meteen voor een job in een woonzorgcentrum kiezen (Van Buggenhout, 2010).

Nood aan kwaliteitsvolle stage

88% van de studenten maakt zijn beroepskeuze op basis van de stage-ervaring (Van Buggenhout, 2010). Het belang van het werken aan kwaliteit van stages en stagebegeleiding wordt eveneens onderstreept door het beleid van Minister Crevits, dat onder andere focust op voldoende uitstroom van goed opgeleide studenten vanuit zorgopleidingen in het secundair, volwassenen- en hoger onderwijs (Crevits, 2014 – 2019).

Complexiteit van de samenwerking tussen onderwijs en werkveld.

Met twee onderwijsniveaus, verschillende onderwijsinstellingen en 90 Limburgse woonzorgcentra is het niet evident om op een structurele en uniforme wijze de stages te begeleiden en nadien te evalueren op instellingsniveau. Hoewel de eerste stappen tot afstemming reeds gezet zijn, zal het inzetten op een uniforme, gebruiksvriendelijke methodiek waardoor het proces van kwaliteitsbewaking zichtbaar wordt en er mogelijkheden zijn tot benchmarking, zeker een meerwaarde zijn in de samenwerking tussen onderwijs en werkveld.

Doelstellingen van het project

Uitbouw van een nieuwe methodiek om te werken aan kwaliteit van stage in de ouderenzorg via  een gedigitaliseerde tool waarbij het proces van kwaliteitsbewaking zichtbaar wordt en mogelijkheid geeft tot benchmark in en over de zorginstellingen heen:

-              Er is een uniforme methodiek voor de kwaliteitsbewaking van stage (op basis van het huidige charter voor kwaliteitsvolle stages)

-              Studenten ervaren de stages in de ouderenzorg als kwaliteitsvol

-              De digitale tool bevordert de zichtbaarheid van de kwaliteit van stages en hun systematische opvolging

-              Op basis van de resultaten verbeterprojecten opzetten

  • Intern
  • Via evaluatiegesprekken tussen school en zorgorganisatie
  • Vanuit een stuurgroep (vb. LPWO)

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Spooren
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/12/2015 – 29/09/2017
Budget:
105.857,2 euro (PXL: 47 002,6)
Projectcode:
2/DWO/2015/HC/R002
VTE:
0,29 VTE
Medewerkers:

Joachim Gregoor

Jorina Reekmans

Contact

Annemie Spooren
onderzoekshoofd